1
00:00:12,835 --> 00:00:17,835
Titulky 24.6.2021
Andrea1717

2
00:00:18,035 --> 00:00:20,100
Si si istý, že to chceš?

3
00:00:21,038 --> 00:00:24,000
Aby sa stretávala s inými ľuďmi,

4
00:00:24,041 --> 00:00:27,870
chodila s inými na rande,
milovala niekoho iného

5
00:00:28,245 --> 00:00:31,910
a nakoniec bola navždy
mimo tvojho života?

6
00:00:33,450 --> 00:00:35,110
Nie.

7
00:00:36,920 --> 00:00:38,920
Nie som si istý.

8
00:01:32,576 --> 00:01:34,840
9. epizóda
Dan, mal by si sa priženiť
do našej rodiny.

9
00:01:35,779 --> 00:01:37,540
Nemáš sestru.

10
00:01:37,547 --> 00:01:39,410
Môžeš mať môjho brata.

11
00:01:40,550 --> 00:01:42,950
Prestaň tárať nezmysly.

12
00:01:43,220 --> 00:01:44,680
Prečo si tu?

13
00:01:44,688 --> 00:01:46,820
Chystal som sa vystúpiť z taxíka,

14
00:01:46,823 --> 00:01:49,860
moje oči sa stretli s očami Jae-ganga,
keď sa vracal z práce.

15
00:01:49,860 --> 00:01:52,120
Povedal, že ma zabije ak sa
niekedy vrátim domov opitý.

16
00:01:52,129 --> 00:01:54,490
Tak som zostal v taxíku
a prišiel som priamo sem.

17
00:01:54,498 --> 00:01:57,660
Otvoril som mu dvere, lebo som
myslel, že si to ty, ale bol sám.

18
00:01:57,667 --> 00:02:00,900
Trval na tom, že bude s tebou piť,
ale podarilo sa mi ho uspať.

19
00:02:00,904 --> 00:02:02,210
Povedal, že potrebuje posteľ

20
00:02:02,410 --> 00:02:04,370
a tak spal na mojej a
ani sa neosprchoval.

21
00:02:04,374 --> 00:02:07,310
Švagor môj,
nebuď ku mne taký kritický.

22
00:02:07,310 --> 00:02:10,710
Raz budeš na vysokej škole ako ja.

........