1
00:00:23,023 --> 00:00:26,443
{\an8}<i>Zas je tu další den v ruchu velkoměsta.</i>

2
00:00:26,527 --> 00:00:27,778
{\an8}Hej, nekadit!

3
00:00:27,861 --> 00:00:31,907
{\an8}<i>Metrem z radnice pomalu ubíhá mi cesta.</i>

4
00:00:31,990 --> 00:00:33,033
{\an8}Salám, co?

5
00:00:33,116 --> 00:00:36,286
{\an8}<i>Autobusy odjíždí s klukama a holkama.</i>

6
00:00:36,370 --> 00:00:41,917
{\an8}<i>My jdeme do parku za veverkama.</i>

7
00:00:42,000 --> 00:00:45,420
{\an8}<i>Jdeme do Central Parku.</i>

8
00:00:45,504 --> 00:00:48,507
{\an8}<i>Tam je domov náš.</i>

9
00:00:48,590 --> 00:00:52,761
{\an8}<i>- Že tu bydlíme, je normální.
- Central Park.</i>

10
00:00:52,845 --> 00:00:57,015
{\an8}<i>- A já sleduju je zpovzdálí.
- Možná je to bizarní.</i>

11
00:00:57,099 --> 00:00:59,810
{\an8}<i>Já to celé vyprávím.</i>

12
00:00:59,893 --> 00:01:03,355
{\an8}<i>Což je na tom to nejlepší.</i>

13
00:01:10,737 --> 00:01:14,491
{\an8}<i>Jsme zpět v Central Parku.</i>

14
00:01:14,575 --> 00:01:19,121
<i>Je uprostřed města.</i>

15
00:01:19,204 --> 00:01:22,624
<i>Central Park.</i>

16
00:01:25,377 --> 00:01:26,378
Jen se podívejte.

17
00:01:26,461 --> 00:01:30,299
První rodina z Central Parku.
Jak já je miluju.

18
00:01:30,382 --> 00:01:33,468
Mohl bych je tajně
oknem sledovat donekonečna.

19
00:01:33,552 --> 00:01:35,012
Ale nejdřív Bitsy.

20
00:01:35,095 --> 00:01:36,930
Tohle je typicky newyorský příběh

21
00:01:37,014 --> 00:01:40,058
a jak jinak začít s jeho vyprávěním
než v New Jersey?

22
00:01:40,893 --> 00:01:43,312
New Jersey. Slum Manhattanu.

23
00:01:43,937 --> 00:01:45,022
Jak poetické.

24
00:01:45,105 --> 00:01:47,065
- Kde to vůbec jsme?
........