1
00:00:49,424 --> 00:00:54,471
ZVÍŘATA MUSÍME DRŽET ZKRÁTKA
A NEPOUŠTĚT SI JE K TĚLU.

2
00:00:54,555 --> 00:00:59,601
A TAK SE JICH MÁLOKDY NA NĚCO PTÁME.

3
00:00:59,685 --> 00:01:04,522
{\an8}MOHLA BY NÁM TOTIŽ ODPOVĚDĚT
A ROZBÍT NAŠE PŘEDSTAVY.

4
00:02:11,548 --> 00:02:17,763
Porozumění

5
00:02:24,811 --> 00:02:30,067
FREDERICK SOUND
ALJAŠKA

6
00:03:18,407 --> 00:03:24,913
<i>Nejjednodušeji bych to popsala
tak, že se snažím zahájit konverzaci.</i>

7
00:03:29,543 --> 00:03:34,548
<i>Dám do oceánu reproduktor, pokusím se
mluvit s velrybami a doufám, že mi odpoví.</i>

8
00:03:46,101 --> 00:03:48,395
<i>Pokud to vyjde,</i>

9
00:03:48,979 --> 00:03:51,732
<i>bude to první experiment,</i>

10
00:03:51,815 --> 00:03:55,027
<i>kdy se nám podaří
aktivně komunikovat s keporkaky.</i>

11
00:04:01,950 --> 00:04:06,455
Zatímco se Michelle
snaží navázat kontakt s keporkaky,

12
00:04:06,538 --> 00:04:12,294
další vědkyně rozšifrovává,
na jakou vzdálenost keporkaci komunikují

13
00:04:12,377 --> 00:04:14,296
napříč prostorem a časem.

14
00:04:17,548 --> 00:04:22,262
{\an8}UNIVERZITA V ST. ANDREWS
SKOTSKO

15
00:04:49,581 --> 00:04:52,626
<i>Lidé studují zpěv keporkaků už asi 50 let.</i>

16
00:04:56,505 --> 00:05:00,926
<i>A stále vlastně nikdo neví, proč zpívají.</i>

17
00:05:20,988 --> 00:05:22,281
<i>Ptáci zpívají.</i>

18
00:05:24,116 --> 00:05:25,576
<i>A jiné velryby také.</i>

19
00:05:28,912 --> 00:05:33,250
<i>Ale zpěv keporkaků… je propracovanější.</i>

20
00:05:37,087 --> 00:05:38,088
<i>Mají rytmus.</i>

21
00:05:40,632 --> 00:05:41,842
<i>Pravidelně dýchají.</i>

22
00:05:45,262 --> 00:05:47,306
<i>Rýmují a opakují.</i>

23
00:05:56,190 --> 00:05:58,525
<i>Hodiny vzorců opakování
........