1
00:01:19,955 --> 00:01:22,165
Lisey a její příběh

2
00:01:28,672 --> 00:01:31,049
ZALOŽENO NA ROMÁNU
STEPHENA KINGA

3
00:02:50,754 --> 00:02:54,216
Prófo, je to úžasný
a tohle je jen špička ledovce.

4
00:02:54,299 --> 00:02:56,885
- Čeká tam toho na nás hodně.
<i>- Co jsi provedl?</i>

5
00:02:56,969 --> 00:02:59,263
Ať je to co chce, přestaň s tím.

6
00:02:59,346 --> 00:03:02,975
Poslouchej,
je tady příběh o otci a dvou synech.

7
00:03:03,058 --> 00:03:06,603
Je to prequel <i>Coasterovy dcery</i>.
Jednou o tom mluvil v rádiu.

8
00:03:06,687 --> 00:03:10,148
<i>Je to fantastický. Až si to lidi přečtou…</i>

9
00:03:10,232 --> 00:03:11,275
Kde jsi to sehnal?

10
00:03:13,068 --> 00:03:15,612
Dala mi to. Byla to hračka.

11
00:03:16,697 --> 00:03:18,949
Já ti říkal, že lidi umím přesvědčit.

12
00:03:19,032 --> 00:03:20,909
<i>Nic jsi jí neudělal, že ne?</i>

13
00:03:22,286 --> 00:03:23,412
Co?

14
00:03:23,495 --> 00:03:24,621
<i>Neublížil jsi jí?</i>

15
00:03:25,497 --> 00:03:27,499
- Ne, ani jsem se jí nedotkl.
- <i>Fajn.</i>

16
00:03:27,583 --> 00:03:32,171
To je dobře. Musíš s tím přestat.
Rozmyslel jsem si to. Dej jí pokoj.

17
00:03:32,254 --> 00:03:35,424
To nemůžu, prófo.
Je to moc důležitý. Svět na to čeká.

18
00:03:35,507 --> 00:03:37,217
Jime, musíš toho…

19
00:03:51,899 --> 00:03:53,483
<i>Hej.</i>

20
00:03:54,818 --> 00:03:56,486
Já tě milovala.

21
00:03:57,279 --> 00:03:58,488
<i>Mluv se mnou.</i>

22
00:04:02,075 --> 00:04:03,243
<i>Kde jsi?</i>

23
00:04:09,625 --> 00:04:11,168
Mluv se mnou.

........