1
00:00:09,515 --> 00:00:11,193
<i>Otevřete ty dveře!</i>

2
00:00:11,195 --> 00:00:13,593
<i>- Tak to vysvětlíš, Bazi?
- Musím chcát. Tak otevřete!</i>

3
00:00:13,595 --> 00:00:15,793
<i>Jak to, že my jsme dostali
šest a ty jenom tři roky?</i>

4
00:00:15,795 --> 00:00:17,273
<i>- Jak to mám vědět?
- Chceš vědět proč?</i>

5
00:00:17,275 --> 00:00:18,753
<i>Otevři ty dveře!</i>

6
00:00:18,755 --> 00:00:20,993
<i>Vím, co chceš říct,
Johnno, tak to řekni.</i>

7
00:00:20,995 --> 00:00:22,713
<i>- Podepsals dohodu.
- Otevřete ty dveře!</i>

8
00:00:22,715 --> 00:00:24,073
<i>- Tos udělal.
- Ne, já ne.</i>

9
00:00:24,075 --> 00:00:26,553
<i>Za našima zády ses
s nima dohodnul, tak proto.</i>

10
00:00:26,555 --> 00:00:29,233
<i>Zavři hubu!</i>

11
00:00:29,235 --> 00:00:32,633
<i>To proto našli ten
úkryt na Berry Street.</i>

12
00:00:32,635 --> 00:00:34,593
<i>Prozradila jim to tvoje
nevymáchaná huba.</i>

13
00:00:34,595 --> 00:00:36,793
<i>- To bych nikdy neudělal.
- Byl jsi to ty.</i>

14
00:00:38,995 --> 00:00:40,793
<i>- Otevřete ty dveře!
- A tohle jsi dostal výměnou.</i>

15
00:00:40,795 --> 00:00:41,833
<i>Otevřete ty dveře!</i>

16
00:00:41,835 --> 00:00:44,153
Přestaň už mlátit do těch dveří!

17
00:00:44,155 --> 00:00:45,313
<i>To mluvíš se mnou?</i>

18
00:00:53,075 --> 00:00:54,435
<i>Otevřete ty dveře!</i>

19
00:00:57,795 --> 00:00:59,835
<i>Zastavili jsme.</i>

20
00:01:11,555 --> 00:01:12,795
<i>Kdy už mě pustíte ven?</i>

21
00:01:14,875 --> 00:01:16,393
<i>Tak kdy mě pustíte?</i>

22
00:01:16,395 --> 00:01:18,395
Pojďte.

23
........