1
00:00:01,800 --> 00:00:04,560
<i>Tento pořad obsahuje násilí,
vulgarismy,</i>

2
00:00:04,560 --> 00:00:07,140
<i>a není vhodný pro citlivé
povahy.</i>

3
00:00:07,140 --> 00:00:08,520
<i>Otevřete ty dveře!</i>

4
00:00:08,520 --> 00:00:10,920
<i>- Tak to vysvětlíš, Bazi?
- Musím chcát. Tak otevřete!</i>

5
00:00:10,920 --> 00:00:13,020
<i>Jak to, že my jsme dostali
šest a ty jenom tři roky?</i>

6
00:00:13,120 --> 00:00:14,700
<i>- Jak to mám vědět?
- Chceš vědět proč?</i>

7
00:00:14,700 --> 00:00:15,980
<i>Otevři ty dveře!</i>

8
00:00:15,980 --> 00:00:18,320
<i>Vím, co chceš říct,
Johnno, tak to řekni.</i>

9
00:00:18,320 --> 00:00:20,340
<i>- Podepsals dohodu.
- Otevřete ty dveře!</i>

10
00:00:20,340 --> 00:00:21,700
<i>- Tos udělal.
- Ne, já ne.</i>

11
00:00:21,700 --> 00:00:24,580
<i>Za našima zády ses
s nima dohodnul, tak proto.</i>

12
00:00:24,580 --> 00:00:26,560
<i>Zavři hubu!</i>

13
00:00:26,560 --> 00:00:29,960
<i>To proto našli ten
úkryt na Berry Street.</i>

14
00:00:29,960 --> 00:00:31,920
<i>Prozradila jim to tvoje
nevymáchaná huba.</i>

15
00:00:31,920 --> 00:00:34,120
<i>- To bych nikdy neudělal.
- Byl jsi to ty.</i>

16
00:00:36,020 --> 00:00:38,120
<i>- Otevřete ty dveře!
- A tohle jsi dostal výměnou.</i>

17
00:00:38,120 --> 00:00:39,160
<i>Otevřete ty dveře!</i>

18
00:00:39,160 --> 00:00:41,480
Přestaň už mlátit do těch dveří!

19
00:00:41,480 --> 00:00:42,640
<i>To mluvíš se mnou?</i>

20
00:00:50,400 --> 00:00:51,760
<i>Otevřete ty dveře!</i>

21
00:00:55,120 --> 00:00:57,160
<i>Zastavili jsme.</i>

22
00:01:08,880 --> 00:01:10,120
<i>Kdy už mě pustíte ven?</i>
........