1
00:00:07,508 --> 00:00:09,301
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:31,490 --> 00:00:33,951
<i>V té chvíli to zapomenete.</i>

3
00:00:37,371 --> 00:00:38,956
<i>Je to tak příjemné.</i>

4
00:00:39,998 --> 00:00:41,250
<i>Tak správné.</i>

5
00:00:45,295 --> 00:00:50,050
<i>Zapomenete, že jste vlastně cizí lidi.</i>

6
00:00:54,721 --> 00:00:56,348
To je šílený.

7
00:00:57,891 --> 00:01:01,019
To máš kliku, šílený mám rád.

8
00:01:14,533 --> 00:01:15,367
Drahoušku?

9
00:01:16,368 --> 00:01:18,287
Drahoušku? Jste mokrá.

10
00:01:22,291 --> 00:01:23,250
Proboha.

11
00:01:25,252 --> 00:01:26,295
Děkuju vám.

12
00:01:26,378 --> 00:01:27,629
Všechny to známe.

13
00:01:30,465 --> 00:01:31,300
Ano.

14
00:01:32,509 --> 00:01:33,635
Proboha.

15
00:01:36,597 --> 00:01:37,806
DÁMY

16
00:01:41,977 --> 00:01:42,811
Promiňte.

17
00:01:43,687 --> 00:01:44,896
Nemám tu odsávačku.

18
00:01:45,939 --> 00:01:49,359
- To je odporné.
- Poslyšte, věřte mi.

19
00:01:49,443 --> 00:01:52,863
Štve mě to víc než vás.
Víte? Tohle je tekuté zlato.

20
00:01:55,532 --> 00:01:56,908
Bože můj.

21
00:01:57,701 --> 00:01:58,577
Tady seš.

22
00:01:59,119 --> 00:02:00,829
Máš venku prsa.

23
00:02:01,580 --> 00:02:03,123
Hele, vyslechni mě.

24
00:02:03,832 --> 00:02:06,126
- Vysvětlím to.
- Jak dlouho jste spolu?

25
........