1
00:00:09,458 --> 00:00:12,125
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,958 --> 00:00:18,875
PODLE POVÍDEK SATJÁDŽITA RÁJE

3
00:01:06,750 --> 00:01:08,292
NÁSTUPIŠTĚ 2

4
00:01:14,208 --> 00:01:16,792
NEPLIVEJTE NA ZEM

5
00:01:32,417 --> 00:01:33,792
- Promiňte?
- Ano?

6
00:01:33,875 --> 00:01:35,042
Jen…

7
00:01:36,542 --> 00:01:37,375
Ano?

8
00:01:38,542 --> 00:01:39,917
Je to on, viď?

9
00:01:40,000 --> 00:01:40,875
Ano.

10
00:01:42,125 --> 00:01:44,458
Vy jste Musáfir Alí, že ano?

11
00:01:46,667 --> 00:01:49,250
<i>Ptají se mě, kdo Ghálib je…</i>

12
00:01:50,167 --> 00:01:52,750
<i>Běžte někdo a povězte,</i>
<i>neboť sám nevím, kdo jsem.</i>

13
00:01:54,375 --> 00:01:56,292
Váš hlas poznám kdekoli.

14
00:01:57,167 --> 00:02:00,542
V 85. jste měl koncert v Rávindra Bhavanu.

15
00:02:01,417 --> 00:02:02,667
Ano…

16
00:02:02,750 --> 00:02:04,958
Od té doby vás sleduji.

17
00:02:05,042 --> 00:02:08,000
Mám všechna vaše alba.

18
00:02:08,792 --> 00:02:10,833
Děkuji za ta laskavá slova.

19
00:02:10,917 --> 00:02:13,875
Můžu poprosit o podpis?

20
00:02:16,625 --> 00:02:17,583
Prosím.

21
00:02:35,167 --> 00:02:37,375
<i>Bláznivé srdce mé…</i>

22
00:02:38,625 --> 00:02:42,500
<i>Ničema nemocný láskou.</i>

23
00:02:43,292 --> 00:02:45,583
Dá-li život, ještě se potkáme.

24
00:02:46,667 --> 00:02:48,917
- Amen!
- Amen.

25
........