1
00:00:09,458 --> 00:00:12,083
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,917 --> 00:00:18,833
PODLE POVÍDEK SATJÁDŽITA RÁJE

3
00:00:58,667 --> 00:01:02,167
<i>- Didi!</i>
<i>- Didi!</i>

4
00:01:02,250 --> 00:01:05,042
Vždycky je prostor na improvizaci
- SATJÁDŽIT RÁJ

5
00:01:05,125 --> 00:01:09,375
Jediný pohled Didi na tomto světě stačí.

6
00:01:09,458 --> 00:01:11,167
ZÁZRAK NA DIDINĚ DVOŘE

7
00:01:11,250 --> 00:01:15,333
Kde je všechna radost tohoto světa?

8
00:01:15,417 --> 00:01:17,958
- Na Didině dvoře!
- Kde?

9
00:01:18,042 --> 00:01:20,417
- Kde?
- Na Didině dvoře!

10
00:01:20,500 --> 00:01:22,625
SVĚTOVÝ REKORD VE SVĚTĚ ZÁZRAKŮ - 245

11
00:01:22,708 --> 00:01:24,875
Na Didině dvoře!

12
00:01:24,958 --> 00:01:27,958
DOMÁCÍ NÁVŠTĚVY
OBJEDNÁVEJTE U SAMARA SINGHA

13
00:01:32,583 --> 00:01:38,875
Na Didině dvoře!

14
00:01:48,000 --> 00:01:49,708
Posloucháš mě vůbec?

15
00:01:49,792 --> 00:01:52,750
Tenhle přístup si nech na konkurzy.

16
00:01:52,833 --> 00:01:54,833
Hollywood se vyptává. Co jim mám říct?

17
00:01:54,917 --> 00:01:56,250
Jediná scéna?

18
00:01:56,333 --> 00:01:58,583
Stereotyp Inda s legračním přízvukem.

19
00:01:58,667 --> 00:02:00,375
Tím se umělec jen ztrapní.

20
00:02:00,458 --> 00:02:03,208
Jasně. Ty jsi umělec, co?

21
00:02:03,833 --> 00:02:06,208
Pamatuješ si ten slogan z reklamy na boty?

22
00:02:06,708 --> 00:02:08,333
Hashtag Jakdalekodojdeš.

23
00:02:08,417 --> 00:02:11,583
Daniel Day-Lewis
strávil čtyři měsíce na vozíčku.

24
00:02:11,667 --> 00:02:14,167
........