1
00:00:08,675 --> 00:00:11,344
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:14,139 --> 00:00:16,141
Vypadá to, že je svět v plamenech.

3
00:00:16,224 --> 00:00:17,559
Ekpyróza.

4
00:00:17,642 --> 00:00:21,938
Starověcí řečtí stoikové věřili,
že svět bude zničen ve velkém ohni.

5
00:00:22,689 --> 00:00:24,065
Proč myslíte?

6
00:00:25,025 --> 00:00:29,362
Pesimisté říkají,
že bůh vesmíru chtěl vymazat

7
00:00:29,446 --> 00:00:31,948
všechny důkazy o své chybě
při stvoření lidstva,

8
00:00:32,032 --> 00:00:34,409
ale existuje pragmatičtější důvod.

9
00:00:34,492 --> 00:00:39,956
Zabránit tomu, aby byl bůh
větší než vesmír, a začít znovu.

10
00:00:47,964 --> 00:00:49,340
Je to celé od sazí.

11
00:00:49,841 --> 00:00:51,092
Od sazí z lampy.

12
00:00:51,968 --> 00:00:56,347
Před 50 lety tady testovali
magickou lampu z jezera.

13
00:00:56,431 --> 00:00:57,807
Experimenty s kalkulačkou?

14
00:00:57,891 --> 00:01:01,436
Nepodařily se a tohle je výsledek
kombinatorní exploze.

15
00:01:01,519 --> 00:01:03,730
Výpočty způsobily explozi?

16
00:01:03,813 --> 00:01:08,860
Explozivní nárůst v kombinatorice kvůli
tomu, že příklad byl čím dál komplexnější.

17
00:01:09,444 --> 00:01:14,240
Bylo opakováno a komprimováno
obrovské množství výpočtů.

18
00:01:14,324 --> 00:01:17,619
- Téměř se zrodil Matarisvan.
- „Mata…“

19
00:01:17,702 --> 00:01:20,538
Také známý jako Agni, bůh ohně.

20
00:01:20,622 --> 00:01:22,207
Jako Kagucuči?

21
00:01:22,290 --> 00:01:24,793
Japonský bůh,
jehož matka zemřela při porodu

22
00:01:24,876 --> 00:01:26,461
kvůli popáleninám.

23
00:01:26,961 --> 00:01:30,256
........