1
00:00:08,675 --> 00:00:11,344
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,596 --> 00:00:16,141
{\an8}<i>Kvůli lovu Godzilly</i>

3
00:00:16,224 --> 00:00:21,396
{\an8}<i>byl vydán zákaz vstupu do všech oblastí
vzdálených 2,5 km</i>

4
00:00:21,479 --> 00:00:23,898
<i>od křižovatky Cukidži 4 Čome.</i>

5
00:00:24,399 --> 00:00:25,817
<i>Ve stejné oblasti také…</i>

6
00:00:49,215 --> 00:00:50,383
Střelba ustala.

7
00:00:53,178 --> 00:00:54,846
- Máme pokračovat?
- Čekejte.

8
00:01:01,269 --> 00:01:04,522
<i>Mlha o teplotě minus 20 stupňů,
kterou cíl vypouští,</i>

9
00:01:04,606 --> 00:01:06,524
<i>způsobuje rychlý pokles teploty.</i>

10
00:01:06,608 --> 00:01:08,068
Co to dělá?

11
00:02:45,623 --> 00:02:49,210
{\an8}KOPRODUKCE NETFLIX

12
00:03:16,487 --> 00:03:18,698
<i>Uhořelo to?</i>

13
00:03:18,781 --> 00:03:23,161
<i>Jeho plameny byly dost silné na to,
aby roztavily okna na okolních budovách.</i>

14
00:03:23,745 --> 00:03:29,167
<i>Vzduch v místě, kde včera došlo k útoku,
naplňuje štiplavý zápach.</i>

15
00:03:30,335 --> 00:03:34,505
<i>Plyn, který způsobil výbuch
s razancí 500 metrů…</i>

16
00:03:34,589 --> 00:03:37,342
<i>Od jeho smrti se už žádný rudý prach
neobjevil.</i>

17
00:03:37,425 --> 00:03:40,053
<i>- Zřejmě to uhořelo…
- Pokrývka rudého prachu…</i>

18
00:03:40,136 --> 00:03:43,640
<i>- Pátrání po Mandách…
- Viskózní látka se vypařila…</i>

19
00:03:43,723 --> 00:03:48,394
{\an8}<i>Zdechlina obrovského tvora
stále zůstává ve městě,</i>

20
00:03:48,478 --> 00:03:51,606
<i>ale obloha nad Tokiem je poprvé
po několika dnech modrá.</i>

21
00:03:52,649 --> 00:03:55,860
<i>Pane O, co dál?
Zdá se, že problém byl vyřešen.</i>

22
00:03:56,736 --> 00:04:00,114
Tvor, kterého zahubil jeho vlastní plyn…

........