1
00:00:08,675 --> 00:00:11,344
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:19,602 --> 00:00:22,272
<i>Blížíme se k cílovému bodu.</i>

3
00:00:22,856 --> 00:00:25,567
<i>Cíl potvrzen. Převrácená rybářská loď.</i>

4
00:00:25,650 --> 00:00:27,277
<i>Nějací přeživší?</i>

5
00:00:27,861 --> 00:00:29,154
Vidím dva.

6
00:00:29,237 --> 00:00:30,864
<i>Zahajte záchranu, pokud možno.</i>

7
00:00:31,448 --> 00:00:34,034
<i>Zahajuji záchranu.</i>

8
00:00:38,580 --> 00:00:41,458
Trochu doprava.

9
00:01:08,860 --> 00:01:10,779
<i>Kondo, jsi tam?</i>

10
00:01:11,321 --> 00:01:14,949
<i>Ano, ale ztratil jsem přeživší!
Loď se potopila!</i>

11
00:01:15,033 --> 00:01:16,910
<i>Zvýšit výšku a vzdálenost.</i>

12
00:01:16,993 --> 00:01:19,996
<i>- Přiblížíme se, pokud to půjde.
- Rozumím.</i>

13
00:01:20,080 --> 00:01:23,875
<i>Akicušimo, tady je JA-696A.</i>

14
00:01:23,958 --> 00:01:25,418
<i>Vynořila se…</i>

15
00:01:25,502 --> 00:01:27,504
<i>obrovská příšera, co vypadala jako had.</i>

16
00:02:29,607 --> 00:02:33,194
{\an8}KOPRODUKCE NETFLIX

17
00:03:02,015 --> 00:03:03,850
Už je nahoře.

18
00:03:03,933 --> 00:03:04,934
Je rychlý.

19
00:03:07,228 --> 00:03:08,062
THEORIST

20
00:03:08,146 --> 00:03:11,608
V pořádku. Je to člověk. Nestřílejte.

21
00:03:12,191 --> 00:03:14,319
Zdravíčko.

22
00:03:14,402 --> 00:03:15,612
Lovci?

23
00:03:15,695 --> 00:03:17,488
Museli jste slyšet výstřel.

24
00:03:17,572 --> 00:03:19,324
Je to nebezpečné. Opusťte horu.

25
00:03:19,407 --> 00:03:21,701
........