1
00:00:08,675 --> 00:00:11,344
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,722 --> 00:00:16,641
<i>Detekován neznámý objekt. V zóně ADIZ.</i>

3
00:00:17,225 --> 00:00:19,686
<i>Rozumím. Potvrďte relevantní letová data.</i>

4
00:00:19,769 --> 00:00:21,980
Žádná relevantní letová data.

5
00:00:22,063 --> 00:00:23,189
Glory 01, vzlétněte.

6
00:00:23,273 --> 00:00:24,941
POPLACH

7
00:00:25,567 --> 00:00:28,695
<i>Tohle je z doby, než jsme zmoudřeli……</i>

8
00:00:28,778 --> 00:00:31,656
<i>A začli být zmatení.</i>

9
00:00:31,740 --> 00:00:32,949
<i>To už jsme říkali.</i>

10
00:00:33,033 --> 00:00:34,784
<i>Při pohledu zpět…</i>

11
00:00:34,868 --> 00:00:38,830
<i>- V určité chvíli…
- Změnil se svět?</i>

12
00:00:38,913 --> 00:00:40,790
<i>Ne. Všechno zůstalo při starém.</i>

13
00:00:40,874 --> 00:00:42,834
<i>- Ráno jsme vstávali.
- V noci spali.</i>

14
00:00:42,917 --> 00:00:44,669
<i>- V noci vstávali.
- Ráno spali.</i>

15
00:00:44,753 --> 00:00:46,463
<i>- Jako vždy…
- Pracovali jsme.</i>

16
00:00:46,546 --> 00:00:47,839
<i>Chodili do školy.</i>

17
00:00:47,922 --> 00:00:49,215
<i>- Lidé se rodili.
- Umírali.</i>

18
00:00:49,299 --> 00:00:50,675
<i>- Hráli jsme si.
- Mysleli.</i>

19
00:00:50,759 --> 00:00:51,885
<i>- Smáli jsme se.
- Smáli.</i>

20
00:00:51,968 --> 00:00:53,094
<i>- Smáli.
- Smáli.</i>

21
00:00:53,178 --> 00:00:55,054
<i>Proplouvali jsme časem.</i>

22
00:00:55,138 --> 00:00:57,307
<i>- Když převládnou city…
- Smete nás to.</i>

23
00:00:57,390 --> 00:01:00,226
<i>- Dříve, než jsme si to uvědomili…
........