1
00:00:08,675 --> 00:00:11,344
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:01:12,614 --> 00:01:16,201
{\an8}KOPRODUKCE NETFLIX

3
00:01:45,313 --> 00:01:46,147
GAMESOME

4
00:01:46,231 --> 00:01:49,484
Nemůžeš si fiktivní stvoření
prostě vymýšlet.

5
00:01:49,984 --> 00:01:51,820
Věci musí dávat smysl.

6
00:01:52,362 --> 00:01:53,947
Představivost omezena pravidly?

7
00:01:54,531 --> 00:01:56,699
Sny se řídí pravidly snů.

8
00:01:56,783 --> 00:01:59,577
A jiné vesmíry
mají také svá vlastní pravidla.

9
00:02:00,161 --> 00:02:02,455
Co když je pravidlo
říkající „žádná pravidla“?

10
00:02:03,039 --> 00:02:05,333
Možné je všechno, nebo ne?

11
00:02:05,917 --> 00:02:07,001
Rozhodni se.

12
00:02:24,477 --> 00:02:26,604
Jsme zpět!

13
00:02:27,856 --> 00:02:32,735
Jestli jste daleko, slyšte.
Jestli jste blízko, sledujte.

14
00:02:32,819 --> 00:02:36,072
Nechci být troufalý a představovat
tohoto robota.

15
00:02:37,699 --> 00:02:40,577
Ale jestli to musíte vědět, tak dobře.

16
00:02:41,161 --> 00:02:43,830
Ocelové tělo a elektronický mozek.

17
00:02:43,913 --> 00:02:46,958
Plačící děti ztichnou
a tiché děti začnou brečet.

18
00:02:47,041 --> 00:02:50,086
Tohle je Jet Jaguar!

19
00:02:50,670 --> 00:02:52,589
Konečně se setkáváme.

20
00:02:54,883 --> 00:02:58,553
June! Vem to děcko a běž!

21
00:02:58,636 --> 00:03:02,015
Budeme bojovat poctivě a…

22
00:03:04,434 --> 00:03:08,229
Ještě jsem neskončil!
Počkej, až to dořeknu!

23
00:03:08,313 --> 00:03:10,064
Zadrž!

24
........