1
00:00:04,040 --> 00:00:07,280
<i>Tady je. Otorten.
A tohle je Cholatčachl.</i>

2
00:00:07,800 --> 00:00:11,240
<i>Věci necháme dole ve skrýši,
půjde se nám lépe.</i>

3
00:00:14,400 --> 00:00:17,280
<i>Přinesli jste s sebou smrt.</i>

4
00:00:17,920 --> 00:00:22,280
<i>Goša má pravdu. Už jsme toho
prožili tolik, že se teď nemůžeme vrátit.</i>

5
00:00:22,360 --> 00:00:25,400
<i>- Musíme dojít až do konce.
- Takže je rozhodnuto.</i>

6
00:00:27,360 --> 00:00:29,440
<i>Dnes přespíme v průsmyku.</i>

7
00:00:34,800 --> 00:00:40,600
<b>Ďatlovův průsmyk</b>

8
00:00:41,000 --> 00:00:44,160
<b>8. díl</b>

9
00:00:47,440 --> 00:00:48,520
Lidi!

10
00:00:50,040 --> 00:00:52,360
Máme před sebou
ještě dlouhou cestu.

11
00:00:52,680 --> 00:00:57,160
Do tmy to určitě nestihneme,
takže navrhuji přenocovat tady.

12
00:00:57,320 --> 00:01:01,160
Určitě?
Nevrátíme se radši k skrýši?

13
00:01:02,280 --> 00:01:05,560
Určitě.
I tak jsme dva dny pozadu.

14
00:01:05,760 --> 00:01:09,200
Zítra ztratíme další půl den,
než se tam vrátíme.

15
00:01:09,280 --> 00:01:14,520
- Vždyť tu není ani jeden strom.
- Nevadí, tak stan trochu zakopeme.

16
00:01:14,680 --> 00:01:16,920
Sněhová stěna nás
ochrání před větrem.

17
00:01:17,040 --> 00:01:21,240
Gošo, koukni na tu vánici,
zavane nás a zítra se nedostaneme ven.

18
00:01:21,240 --> 00:01:24,720
Nějak se vyhrabeme, uvidíš.
Sníh není kámen.

19
00:01:25,160 --> 00:01:27,680
Dostaneme se z toho.

20
00:01:27,840 --> 00:01:30,640
Do práce,
rychle se stmívá.

21
00:01:33,440 --> 00:01:36,000
- Zino, jak je ti?
- Dobře.

22
........