1
00:00:29,480 --> 00:00:30,981
Tak. Dolů.

2
00:00:31,774 --> 00:00:32,983
Bože můj.

3
00:00:37,071 --> 00:00:39,490
To je on. To je Townsend.

4
00:00:39,573 --> 00:00:42,409
Měl bys jít. Mohlo by jich být víc.

5
00:00:42,493 --> 00:00:45,871
Zavolám Edwardovi.
Řeknu mu, ať povolá lékařské týmy.

6
00:00:45,955 --> 00:00:48,374
- Můžeš chodit?
- Chodit?

7
00:00:49,500 --> 00:00:50,668
Townsend je mrtvý.

8
00:00:51,377 --> 00:00:52,711
Mohla bych létat.

9
00:00:59,718 --> 00:01:03,389
Kulka proletěla skrz. Žádné orgány
nebyly zasaženy. Bude v pořádku.

10
00:01:03,472 --> 00:01:07,393
Děkuji. Dejte si něco k pití.
Dvojitého! Zasloužíte si to.

11
00:01:10,729 --> 00:01:12,481
Ty si to taky zasloužíš.

12
00:01:13,232 --> 00:01:14,108
Vyhráls.

13
00:01:18,696 --> 00:01:21,115
Kdyby tak byl čas na oslavu.

14
00:01:21,615 --> 00:01:25,536
Ale matka příroda a svět zločinu
rychle využívají prázdnoty.

15
00:01:25,619 --> 00:01:27,788
Měli bychom stanovit čas
na návštěvu Harolda.

16
00:01:28,414 --> 00:01:29,581
Zavolej dr. Clemonsovi.

17
00:01:29,665 --> 00:01:33,669
Poděkuj mu za jeho služby
a řekni mu, že už ho nebudeme potřebovat.

18
00:01:33,752 --> 00:01:35,713
- Našel sis nového doktora?
- Ne.

19
00:01:37,047 --> 00:01:38,882
Vzdáváš to.

20
00:01:39,550 --> 00:01:41,677
Proč? Právě jsi řekl,
že je třeba dál vítězit.

21
00:01:41,760 --> 00:01:42,761
To je.

22
00:01:43,762 --> 00:01:47,099
Ale nebude to možné, pokud neodejdu.

23
00:01:48,684 --> 00:01:52,563
Možná se přece jen napiju. Na lepší časy.
........