1
00:00:10,970 --> 00:00:12,096
Přichází On,

2
00:00:12,638 --> 00:00:14,348
světlo světa.

3
00:00:31,490 --> 00:00:35,619
Jo. On je fakt něco.

4
00:00:44,170 --> 00:00:46,255
Poslední slova, pane Custere?

5
00:00:46,714 --> 00:00:49,592
Mám v kapse pistoli.

6
00:00:49,675 --> 00:00:51,469
Až do konce vtipný.

7
00:00:51,552 --> 00:00:53,888
Vážně. Mám v kapse pistoli.

8
00:00:59,685 --> 00:01:02,146
Vidíte? Starr chtěl, abych vás zabil.

9
00:01:03,105 --> 00:01:07,777
Pak pozná mé pozadí
jako jen málo lidí před ním.

10
00:01:08,277 --> 00:01:09,403
Teď mě rozvažte.

11
00:01:10,654 --> 00:01:11,739
Vtipálku.

12
00:01:12,114 --> 00:01:13,949
Až to vyjde, zabijete mě, ne?

13
00:01:14,450 --> 00:01:15,493
Jistěže.

14
00:01:16,452 --> 00:01:19,371
Tak mě nechte zemřít na kolenou
před Bohem.

15
00:01:20,331 --> 00:01:21,582
Máte ochranku.

16
00:01:22,833 --> 00:01:24,668
Máte pistoli. Máte Mesiáše.

17
00:01:26,295 --> 00:01:29,298
Nechte mě umřít jako křesťana.

18
00:01:34,553 --> 00:01:36,096
Nejste důvěřivej, co?

19
00:01:37,139 --> 00:01:38,933
Na kolena, muži Boží.

20
00:01:50,027 --> 00:01:51,028
Odpusť mi.

21
00:01:52,655 --> 00:01:53,656
Amen.

22
00:01:54,490 --> 00:01:55,491
Nic víc?

23
00:02:29,650 --> 00:02:31,485
Nemá cenu se vzpírat, křesťane.

24
00:02:31,777 --> 00:02:34,905
Genesis bude mé.

25
00:03:26,457 --> 00:03:29,251
........