1
00:00:44,578 --> 00:00:46,852
<i>... majú v pláne nás napadnúť tu,
u nás doma,</i>

2
00:00:46,982 --> 00:00:48,683
<i>vo Veľkej Británii.</i>

3
00:00:48,749 --> 00:00:50,816
<i>... sunitskí bojovníci aj naďalej...</i>

4
00:00:54,239 --> 00:00:58,934
<i>Rok 2014</i>

5
00:01:00,411 --> 00:01:04,774
<i>STOVKY MLADÝCH ŽIEN
OPUSTILI EURÓPU, ABY PODPORILI ISIS</i>

6
00:01:06,425 --> 00:01:10,496
<i>ICH CESTY ZAČÍNALI
NA PLATFORMÁCH SOCIÁLNYCH SIETÍ</i>

7
00:01:12,656 --> 00:01:17,703
<i>KDE NACHÁDZALI NOVÝCH PRIATEĽOV
A VOLILI SI NOVÉ IDENTITY</i>

8
00:01:24,686 --> 00:01:27,421
<i>Spojte sa s priateľmi a okolitým svetom
cez Facebook</i>

9
00:01:28,856 --> 00:01:30,891
<i>Vyplň údaje</i>

10
00:02:34,580 --> 00:02:36,099
<i>Nastav profilovú fotografiu</i>

11
00:03:21,636 --> 00:03:24,271
<i>Chránený režim.</i>

12
00:03:27,801 --> 00:03:29,635
<i>Ako vyzerajú arabské dievčatá pod...</i>

13
00:03:39,929 --> 00:03:43,032
<i>Práve som konvertovala na Islam.</i>

14
00:03:44,385 --> 00:03:46,385
<i>Londýn, Veľká Británia</i>

15
00:03:46,415 --> 00:03:48,726
<i>{\an8}VICK (šéfredaktorka):
Amy?</i>

16
00:03:50,556 --> 00:03:53,259
<i>Čakám na tú reportáž o verbovačoch ISIS!</i>

17
00:03:54,226 --> 00:03:55,781
<i>Pracujem na tom.</i>

18
00:03:55,811 --> 00:03:56,944
<i>?</i>

19
00:03:59,948 --> 00:04:02,070
<i>Snažím sa s nimi nadviazať kontakt.</i>

20
00:04:06,055 --> 00:04:09,975
<i>Vytvorila som si falošný
facebookový profil, ako mladá konv...</i>

21
00:04:11,449 --> 00:04:15,020
Máš 38 hodín na doplnenie údajov,
nemôžem mať medzeru v rozvrhu.

22
00:04:15,253 --> 00:04:17,489
- Môžeš mi to potvrdiť za hodinu?
- Vďaka, Vick.

23
00:04:24,791 --> 00:04:26,509
<i>Žiadosť o priateľstvo.</i>
........