1
00:00:18,200 --> 00:00:23,200
Titulky 26.6.2021
Andrea1717

2
00:00:23,400 --> 00:00:26,972
Ďakujem, že ste dnes prišli.
Uvidíme sa na budúci týždeň.

3
00:00:27,040 --> 00:00:29,110
Ďakujeme učiteľ.

4
00:00:56,120 --> 00:00:57,990
Učiteľ Puth,

5
00:00:58,120 --> 00:01:03,030
nechápem ako sa používa "to".

6
00:01:07,040 --> 00:01:09,190
Nemusíš mi hovoriť učiteľ.

7
00:01:22,120 --> 00:01:23,190
Dobre, pán Puth.

8
00:01:37,120 --> 00:01:38,710
Flirtuješ so mnou? Som tvoj učiteľ.

9
00:02:00,160 --> 00:02:01,110
Nemám rád deti.

10
00:02:07,200 --> 00:02:09,230
Si ešte mladý,

11
00:02:13,120 --> 00:02:17,110
dokonči školu, choď na univerzitu
a potom mysli na lásku.

12
00:02:18,080 --> 00:02:19,030
Dobre?

13
00:02:21,040 --> 00:02:22,030
Áno pane.

14
00:02:30,120 --> 00:02:31,990
Prosím, Nong Joe.

15
00:02:32,080 --> 00:02:34,751
Puth, prečo si mi vôbec nezavolal?

16
00:02:35,240 --> 00:02:37,110
Práve mi skončila hodina.

17
00:02:38,160 --> 00:02:40,030
Práve som ti chcel zavolať Nong Joe.

18
00:02:43,040 --> 00:02:45,070
CHÝBAŠ MI.

19
00:02:45,120 --> 00:02:46,950
- Ty mne tiež, Nong Joe.
- Puth. Puth?

20
00:02:47,040 --> 00:02:51,070
Musím ísť, porozprávame sa neskôr.

21
00:02:53,000 --> 00:02:54,150
Prosím Best.

22
00:02:55,000 --> 00:02:57,030
Prečo bol tvoj telefón nedostupný?

23
00:02:57,120 --> 00:03:00,070
Hovoril som s Monom.

24
00:03:00,200 --> 00:03:02,070
Odišiel na hodinu,
ale nezamkol si kanceláriu.
........