1
00:00:00,580 --> 00:00:05,380
Titulky 27.6.2021
Andrea1717

2
00:00:05,580 --> 00:00:07,010
Láska.

3
00:00:07,020 --> 00:00:08,010
Chýba mi.

4
00:00:08,020 --> 00:00:09,690
Nezabudni,

5
00:00:09,700 --> 00:00:11,730
že spolu nechodíme.

6
00:00:12,220 --> 00:00:16,580
Puth, postaraj sa o Payua.

7
00:00:16,590 --> 00:00:18,500
Si v poriadku?

8
00:00:18,510 --> 00:00:21,530
Myslím, že som sa do neho zamiloval.

9
00:01:50,660 --> 00:01:52,490
Si v poriadku?

10
00:01:55,540 --> 00:02:01,490
Chceš vedieť, aký je to pocit randiť.
Ako sa to robí?

11
00:02:03,740 --> 00:02:06,650
Dobre. Urobím to.

12
00:02:50,660 --> 00:02:51,370
Payu?

13
00:03:02,500 --> 00:03:03,530
Veľa šťastia na hodine.

14
00:03:20,500 --> 00:03:21,690
Ďakujem.

15
00:03:42,580 --> 00:03:43,330
Puth.

16
00:03:47,540 --> 00:03:48,530
Do pekla! Kaeng!

17
00:03:49,580 --> 00:03:51,410
Nebuď taký hlučný.

18
00:03:52,660 --> 00:03:54,490
Všetci nás môžu počuť.

19
00:03:57,980 --> 00:03:59,052
Prečo si tu?

20
00:03:59,700 --> 00:04:02,730
Zastupujem učiteľa, je chorý.

21
00:04:06,540 --> 00:04:09,530
Ale vlastne si mi chýbal.

22
00:04:12,540 --> 00:04:14,630
Čo to robíš?

23
00:04:17,500 --> 00:04:18,490
Nikto tu nie je.

24
00:04:21,660 --> 00:04:24,650
Tak koho to máš rád?

25
00:04:25,660 --> 00:04:26,690
........