1
00:00:05,046 --> 00:00:08,133
Měl jsem ho. Měl jsem ho v hrsti.

2
00:00:08,508 --> 00:00:11,553
Ale tu hrst jste nestiskl, Herr Starre.

3
00:00:11,636 --> 00:00:16,224
Chtěl jste vidět, jak trpí, že?

4
00:00:18,143 --> 00:00:19,519
Tak

5
00:00:21,020 --> 00:00:23,064
ho necháme trpět.

6
00:00:24,733 --> 00:00:27,318
Chci mu vyřezat vagínu na hlavu.

7
00:00:27,402 --> 00:00:30,321
Myslím, že to pod položku utrpení spadá!

8
00:00:32,365 --> 00:00:34,325
Vagínu!

9
00:00:36,536 --> 00:00:38,913
Ale se vší úctou, Pane,

10
00:00:39,831 --> 00:00:42,500
co chcete vy?

11
00:00:44,919 --> 00:00:46,129
Jo...

12
00:00:48,298 --> 00:00:52,010
To je ta velká vesmírná otázka.

13
00:00:54,304 --> 00:00:56,139
No, zaprvé chci vědět,

14
00:00:56,931 --> 00:00:59,142
jak se daří mému Dítěti.

15
00:01:01,936 --> 00:01:06,608
Příchod Ježíše očekáváme brzy.
Zastupuje Nebe na konferenci...

16
00:01:06,691 --> 00:01:09,194
Ale ne, ten ne. Ten druhý. Ten legrační.

17
00:01:09,903 --> 00:01:13,281
Ten, co mu říkáte „Humperdoo.“

18
00:01:15,200 --> 00:01:16,451
Ano.

19
00:01:17,702 --> 00:01:18,703
No.

20
00:01:19,412 --> 00:01:22,415
To je taková láskyplná přezdívka.

21
00:01:22,499 --> 00:01:23,875
Jak je na tom?

22
00:01:26,586 --> 00:01:28,505
Doufám, že mu vaše péče svědčí.

23
00:01:29,589 --> 00:01:33,218
Výtečně. Viděl jsem ho zrovna dnes ráno.

24
00:01:33,968 --> 00:01:36,054
Byl v dobrém rozmaru, jako obvykle.

25
00:01:37,639 --> 00:01:38,807
Dobře.
........