1
00:00:06,423 --> 00:00:08,383
- Je to i můj syn.
- Zůstaň tam,

2
00:00:08,466 --> 00:00:10,260
- nebo...
- Co? Zase mě praštíš?

3
00:00:10,343 --> 00:00:12,679
Jen jsem ti zakroutil rukou.

4
00:00:12,762 --> 00:00:14,514
Synu, pojď.

5
00:00:18,893 --> 00:00:22,063
V životě muže nastanou okamžiky,

6
00:00:22,147 --> 00:00:24,065
kdy musí udělat věci, co nechce.

7
00:00:24,899 --> 00:00:28,111
- Toto je jedna z nich.
- Nemusíš to dělat, Abe.

8
00:00:28,194 --> 00:00:31,030
- Prosím, nedělej to.
- Vrať se dovnitř.

9
00:00:31,531 --> 00:00:34,325
Abe, mýlíš se.

10
00:00:34,409 --> 00:00:36,661
- Je maminka smutná?
- Bude v pořádku.

11
00:00:36,745 --> 00:00:40,582
- Přestaň!
- V životě musíte trpět, že ano?

12
00:00:40,665 --> 00:00:42,375
Ano, tati.

13
00:00:42,459 --> 00:00:44,919
Nic na světě není zadarmo.

14
00:00:45,295 --> 00:00:48,006
Myslíš, že se za to všechno neplatí?

15
00:00:48,339 --> 00:00:49,841
Ne, tati.

16
00:00:51,760 --> 00:00:53,303
Jsi chytrý kluk.

17
00:00:54,137 --> 00:00:55,805
To máš po mamince.

18
00:01:05,648 --> 00:01:06,941
Jsi smutný, tati?

19
00:01:07,692 --> 00:01:08,943
Budu v pořádku.

20
00:01:12,530 --> 00:01:14,407
Budeme trpět?

21
00:01:14,491 --> 00:01:16,075
Víc, než si myslíš.

22
00:01:17,118 --> 00:01:20,163
Zadrž, Abraháme!

23
00:01:23,541 --> 00:01:24,793
Bože?

24
00:01:26,628 --> 00:01:28,087
........