1
00:00:15,516 --> 00:00:17,476
- No tak, Lucy.
- Nechci je.

2
00:00:17,560 --> 00:00:19,562
Vím, že škrábou,

3
00:00:19,645 --> 00:00:22,273
ale přeci nechceš, aby ti omrzly prstíky.

4
00:00:22,356 --> 00:00:25,484
Volkl TX88. Prořezávají prašan jak máslo.

5
00:00:25,568 --> 00:00:27,528
Dřevěné jádro mají z jasanu.

6
00:00:27,611 --> 00:00:29,447
Měl bys taky zainvestovat.

7
00:00:29,530 --> 00:00:31,031
Takže nechtěl jel?

8
00:00:31,449 --> 00:00:33,659
Ani za zlaté prase.

9
00:00:33,743 --> 00:00:36,579
Ta hrozná práce je
jako jeho druhá manželka.

10
00:00:36,662 --> 00:00:38,122
Všichni k sobě.

11
00:00:38,372 --> 00:00:40,124
Celá Quincannonova rodina.

12
00:00:41,292 --> 00:00:42,626
Sýr!

13
00:00:42,710 --> 00:00:44,253
Sýr!

14
00:00:44,336 --> 00:00:46,422
Skvělá, ta půjde do alba.

15
00:00:53,554 --> 00:00:55,431
Radši si je obleč, zlatíčko.

16
00:00:56,807 --> 00:00:58,100
Dobře, babi.

17
00:01:05,608 --> 00:01:10,070
VAIL, COLORADO

18
00:01:17,828 --> 00:01:19,872
- Haló?
- Kazateli.

19
00:01:19,955 --> 00:01:22,958
Stala se hrozná...

20
00:01:23,042 --> 00:01:26,086
Něco hrozného. Musíte přijít.

21
00:01:26,170 --> 00:01:29,131
Pane Quincannone, je noc. Co se stalo?

22
00:01:29,215 --> 00:01:30,966
Prostě přijďte.

23
00:01:35,846 --> 00:01:37,431
Pane Quincannone?

24
00:01:38,307 --> 00:01:40,226
Jste tam?

25
........