1
00:01:14,699 --> 00:01:16,242
Musíš jít.

2
00:01:30,507 --> 00:01:32,842
Dva dny. Nejvýš tři.

3
00:01:37,597 --> 00:01:38,890
Zůstaň s koněm.

4
00:01:39,390 --> 00:01:41,142
Do ničeho se nepleť.

5
00:01:43,061 --> 00:01:44,521
Vrať se k nám.

6
00:03:07,729 --> 00:03:08,855
Pane!

7
00:03:09,188 --> 00:03:10,356
Hej!

8
00:03:10,982 --> 00:03:11,983
Stůjte!

9
00:03:15,612 --> 00:03:16,905
Viděl jsem vás projíždět.

10
00:03:17,155 --> 00:03:19,532
Mám se zeptat, jestli nemáte hlad.

11
00:03:20,033 --> 00:03:21,326
Budeme večeřet.

12
00:03:22,076 --> 00:03:23,119
Báli jsme se,

13
00:03:23,202 --> 00:03:26,247
ale 50 kilometrů
od téhle strany Rio Brazos se projasnilo.

14
00:03:26,539 --> 00:03:28,833
Od té doby svítí slunce a je klid.

15
00:03:30,084 --> 00:03:31,628
Byl jste v St. Louis?

16
00:03:32,795 --> 00:03:35,131
Dneska jsou tam jen právníci a hluk.

17
00:03:35,256 --> 00:03:36,925
Zvrhlé hanebnosti.

18
00:03:37,008 --> 00:03:38,635
Celé dny a v neděli dvojnásob.

19
00:03:39,928 --> 00:03:43,264
Takže se našla příležitost
odtamtud vypadnout

20
00:03:43,348 --> 00:03:44,724
a zamířit sem.

21
00:03:44,807 --> 00:03:47,268
Uplatnit nárok v divočině,
než se všecko rozebere.

22
00:03:48,728 --> 00:03:50,855
Silasi, vyveď psy z vozů.

23
00:03:50,980 --> 00:03:52,231
Doháněj nás k šílenství.

24
00:03:52,815 --> 00:03:54,484
Zatím ničeho nelitujeme.

25
........