1
00:00:10,958 --> 00:00:13,333
To je krása!

2
00:00:28,708 --> 00:00:31,833
-A co Gersinho?
-Fakt o tom chceš teď mluvit?

3
00:00:31,916 --> 00:00:33,750
Mám trochu pocit viny.

4
00:00:34,333 --> 00:00:35,750
Vyzpovídej se manželovi.

5
00:00:35,833 --> 00:00:41,166
Dovolíš, aby kluka vychovávala mrcha,
co nenávidí transsexuály?

6
00:00:41,250 --> 00:00:43,416
On se o sebe postará.

7
00:00:43,500 --> 00:00:46,958
JARNÍ RÁNA

8
00:01:25,500 --> 00:01:27,458
Zase mě bere ischias.

9
00:01:30,583 --> 00:01:32,083
Neozvala se.

10
00:01:33,166 --> 00:01:35,291
Nech Ivanu plavat, Irene.

11
00:01:35,375 --> 00:01:39,208
Nepustí mobil z ruky,
ale nikdy mi neodpoví na zprávu.

12
00:01:39,458 --> 00:01:42,041
Za tři hodiny mi napíše „OK“.

13
00:01:42,750 --> 00:01:44,625
S vykřičníkem, nebo bez?

14
00:01:45,041 --> 00:01:46,500
Bez, samozřejmě.

15
00:01:49,791 --> 00:01:51,500
Mluvil jsi s ní?

16
00:01:57,208 --> 00:01:59,291
Jo, mluvili jsme spolu.

17
00:01:59,875 --> 00:02:01,291
Prý...

18
00:02:02,083 --> 00:02:04,708
Dělá jí starost škola.

19
00:02:04,791 --> 00:02:08,583
Kamarádky jsou líp připravené,

20
00:02:08,666 --> 00:02:13,458
takže se musí hodně učit, aby je dohnala.

21
00:02:14,041 --> 00:02:16,291
Kecá ti. Víš to?

22
00:02:16,750 --> 00:02:17,916
Myslíš?

23
00:02:20,333 --> 00:02:21,791
Proč myslíš?

24
00:02:21,916 --> 00:02:25,291
Pojď, protáhneme ten ischias.

25
........