1
00:00:21,083 --> 00:00:22,791
Dobrý den.

2
00:00:31,458 --> 00:00:33,541
<i>Prosím tě, krasavče...</i>

3
00:00:35,416 --> 00:00:37,166
<i>Co se děje?</i>

4
00:00:38,833 --> 00:00:40,708
Vyhýbáš se mi?

5
00:00:41,416 --> 00:00:44,083
Ani ses neukázal v pekárně.

6
00:00:44,541 --> 00:00:46,416
Začínám mít starost.

7
00:00:47,000 --> 00:00:48,625
Zavolej mi.

8
00:00:49,000 --> 00:00:50,125
Pusu.

9
00:00:50,208 --> 00:00:53,208
-Komu voláš?
-Do toho ti nic není.

10
00:00:56,000 --> 00:00:59,000
Máma říkala, že dnes musíš zůstat se mnou.

11
00:00:59,083 --> 00:01:01,500
-Cože?
-A odvést mě do školy.

12
00:01:04,583 --> 00:01:08,041
<i>Nadechnout, Cassandro. A vydechnout.</i>

13
00:01:08,625 --> 00:01:10,750
<i>Řeklas, že to bude jen na jeden den.</i>

14
00:01:11,750 --> 00:01:13,583
<i>Tak do toho. Vyřeš to.</i>

15
00:01:17,625 --> 00:01:19,125
Leide, vylez!

16
00:01:19,208 --> 00:01:20,083
Už jdu.

17
00:01:21,041 --> 00:01:22,625
Dělej, Leide!

18
00:01:22,875 --> 00:01:23,833
Hned to bude.

19
00:01:23,916 --> 00:01:25,791
Leide, vylez z mé koupelny!

20
00:01:26,250 --> 00:01:30,583
JARNÍ RÁNA

21
00:01:32,166 --> 00:01:33,416
Prosím tě...

22
00:01:33,625 --> 00:01:35,833
Nedohodli jsme se, že dnes odejdete?

23
00:01:35,916 --> 00:01:40,583
Jo, ale dnes odpoledne
dělají na radnici pracovní pohovory.

24
00:01:40,666 --> 00:01:43,791
Jestli je to odpoledne,
proč mám hlídat spratka teď?

........