1
00:01:34,800 --> 00:01:36,080
Během vlády dynastie Ming,
se Jia Shoudao,

2
00:01:36,160 --> 00:01:38,880
předseda vlády, snažil
manipulovat s mladým císařem.

3
00:01:39,000 --> 00:01:41,760
S využitím svého postavení
a moci utlačoval lid.

4
00:01:41,880 --> 00:01:45,440
Starší učitel císařské
akademie Song Yuan se vzbouřil.

5
00:01:45,560 --> 00:01:48,400
Pokusil se odhalit Jiaovy plány.

6
00:01:48,480 --> 00:01:50,760
Proradný předseda vlády

7
00:01:50,880 --> 00:01:52,800
zuří ze Songových činů.

8
00:01:52,880 --> 00:01:56,600
Nechal Songa zatknout a
mučit ho ve vězení.

9
00:01:56,680 --> 00:01:59,120
Doufá, že se tak Songa zbaví.

10
00:02:17,560 --> 00:02:18,720
Podívejte.

11
00:02:31,640 --> 00:02:33,480
Jsi v pořádku?

12
00:02:33,600 --> 00:02:37,880
Jsem v pořádku, jen to trochu bolí ...

13
00:02:42,840 --> 00:02:44,520
Posaď se a odpočiň si.

14
00:02:45,960 --> 00:02:47,160
Děkuji, Vaše Veličenstvo.

15
00:03:08,680 --> 00:03:11,120
Pojď sem ...

16
00:03:11,640 --> 00:03:15,520
Vedoucí trestů Geng Shangde
žádá o vaši audienci.

17
00:03:22,680 --> 00:03:27,200
Proč jsi tady?
Jeho Veličenstvo vás nezavolalo.

18
00:03:29,880 --> 00:03:30,800
Přiveďte sem pana Shoudao.

19
00:03:30,880 --> 00:03:31,880
Ano.

20
00:03:32,560 --> 00:03:35,680
Geng Shangde zdraví Vaše Veličenstvo.

21
00:03:39,080 --> 00:03:41,320
Vstaň.

22
00:03:41,440 --> 00:03:42,640
Děkuji, Vaše Veličenstvo.

23
00:03:47,240 --> 00:03:48,840
Co mi chceš říct?

24
........