1
00:00:25,025 --> 00:00:26,861
KONEC JE BLÍZKO

2
00:00:26,944 --> 00:00:30,740
Tomu jsem nikdy nerozuměl.
Ta holčička Dorothy...

3
00:00:30,823 --> 00:00:31,824
Ahoj.

4
00:00:31,991 --> 00:00:35,286
Žije obyčejný, nudný život
a má šanci žít vzrušující život,

5
00:00:35,369 --> 00:00:36,746
ale ona chce jít domů.

6
00:00:36,829 --> 00:00:38,914
Jaks mě s sebou přivedla?

7
00:00:38,998 --> 00:00:41,834
Přivolala jsem ducha svých předků.
Žádný problém.

8
00:00:43,043 --> 00:00:44,211
Jasně.

9
00:00:45,171 --> 00:00:46,505
To je z práce. Vydrž.

10
00:00:48,382 --> 00:00:52,762
Ahoj, Farnaz. Zpomal. To nemůže...
To nemůže být pravda.

11
00:00:52,845 --> 00:00:55,306
Zkontroluj... Ne, nevolej policii.

12
00:00:55,389 --> 00:00:59,018
Nevolej policii. Hned tam budu.

13
00:01:00,060 --> 00:01:02,229
-Musím už jít.
-Cože?

14
00:01:02,313 --> 00:01:03,564
Počkej.

15
00:01:03,647 --> 00:01:05,065
Nenecháme tě zavraždit.

16
00:01:05,149 --> 00:01:08,194
Nemůžeme nic udělat,
dokud nezjistíme, kdo mě zabil.

17
00:01:08,861 --> 00:01:11,197
Pokud se večer nedostanu do laboratoře,

18
00:01:11,322 --> 00:01:12,656
pokusí se o to znovu.

19
00:01:13,073 --> 00:01:14,992
Ne. Neznám to tu. Netrefím domu.

20
00:01:15,493 --> 00:01:17,328
Zůstaň tu. Vrátím se pro tebe.

21
00:01:17,369 --> 00:01:19,079
Tati!

22
00:01:23,626 --> 00:01:25,044
Čekala jsem na tebe.

23
00:01:27,004 --> 00:01:27,963
Já vím.

24
00:01:28,297 --> 00:01:29,256
........