1
00:01:34,596 --> 00:01:37,975
AMERIČTÍ BOHOVÉ

2
00:01:55,367 --> 00:02:00,580
Příchod do Ameriky 813 n. l.

3
00:02:19,850 --> 00:02:21,852
<i>Samozřejmě byli hladoví.</i>

4
00:02:21,935 --> 00:02:26,273
<i>Své zásoby sušeného masa</i>
<i>a solených ryb totiž dávno spotřebovali,</i>

5
00:02:26,732 --> 00:02:29,985
<i>přestože vše bylo</i>
<i>pečlivě vydáváno na příděl.</i>

6
00:02:37,534 --> 00:02:40,037
<i>V lidských očích</i>
<i>to byli zkušení námořníci,</i>

7
00:02:40,579 --> 00:02:43,332
<i>ale ani bohaté zkušenosti</i>
<i>neobstojí proti moři,</i>

8
00:02:43,415 --> 00:02:45,459
<i>které vás nechce pustit na břeh.</i>

9
00:02:46,710 --> 00:02:47,878
Zaberte!

10
00:02:50,839 --> 00:02:51,965
<i>Ale pak…</i>

11
00:02:53,175 --> 00:02:54,301
<i>Konečně.</i>

12
00:03:02,142 --> 00:03:03,852
<i>Oslavy netrvaly dlouho.</i>

13
00:03:04,227 --> 00:03:07,522
<i>Země, u které přistáli,</i>
<i>byla pustá a kamenitá.</i>

14
00:03:07,606 --> 00:03:09,566
<i>Nečekalo tam jídlo ani přístřeší.</i>

15
00:03:09,649 --> 00:03:11,693
<i>Jen nepříjemný hmyz a hadi.</i>

16
00:03:14,529 --> 00:03:18,033
<i>Když vyplouvali,</i>
<i>snili o bohatství, které získají,</i>

17
00:03:18,116 --> 00:03:21,078
<i>o vnadných ženách, které si dají přivést.</i>

18
00:03:21,161 --> 00:03:23,246
<i>Nyní snili o chlebu</i>

19
00:03:24,122 --> 00:03:25,457
<i>a o pečínce.</i>

20
00:03:25,999 --> 00:03:27,876
<i>Stačil by dokonce i salát.</i>

21
00:03:49,356 --> 00:03:50,649
Regin!

22
00:03:50,774 --> 00:03:51,858
<i>Bohové.</i>

23
00:03:53,860 --> 00:03:57,489
<i>Jejich jazyk</i>
<i>ještě neznal výraz pro zkroušenost.</i>

24
........