1
00:00:15,559 --> 00:00:16,977
V MINULÝCH DÍLECH

2
00:00:19,688 --> 00:00:21,231
<i>Jehlice na kosti.</i>

3
00:00:22,983 --> 00:00:24,735
<i>Není v co věřit.</i>

4
00:00:25,194 --> 00:00:27,571
<i>Nitě na svaly.</i>

5
00:00:27,654 --> 00:00:29,239
<i>Když umřeš, shniješ.</i>

6
00:00:29,323 --> 00:00:31,575
<i>Barva na kůži.</i>

7
00:00:32,492 --> 00:00:34,369
<i>Jsou to jen příběhy. Vzdušné zámky.</i>

8
00:00:34,494 --> 00:00:37,289
<i>Ale horší, protože vzduch aspoň existuje.</i>

9
00:00:38,123 --> 00:00:40,083
Dej mi mou minci, mrtvá ženo.

10
00:00:41,960 --> 00:00:45,005
<i>- Byla to láska?</i>
<i>- Teď už je.</i>

11
00:00:45,130 --> 00:00:47,007
<i>Sáhnu ti pod žebra</i>

12
00:00:47,132 --> 00:00:50,469
<i>a vytrhnu z tebe tu minci jako malinu.</i>

13
00:00:50,594 --> 00:00:53,764
Vezmi nás do Kentucky.
Řeknu ti, kde najdeš svýho džina

14
00:00:53,847 --> 00:00:57,768
a kde najdeš celou tlupu bohů
včetně polobohů. Úplně všechny.

15
00:02:19,599 --> 00:02:23,020
AMERIČTÍ BOHOVÉ

16
00:03:13,111 --> 00:03:14,404
Pivo Irish Red Ale.

17
00:03:15,989 --> 00:03:18,867
Uvařené stejně,
jako to dělali františkánští mniši

18
00:03:18,950 --> 00:03:21,286
v Kilkenny v roce 1231.

19
00:03:22,079 --> 00:03:27,167
Voda ve studni byla otrávená.
To pivo zachraňovalo životy.

20
00:03:28,585 --> 00:03:29,920
Už je po šesté.

21
00:03:30,003 --> 00:03:32,464
Ještě musím dodělat tváře a rty.

22
00:03:32,547 --> 00:03:34,383
Nebude tu dřív než odpoledne.

23
00:03:34,466 --> 00:03:37,677
Ten stůl bude potřeba.
Ráno tu budeme mít další dva.

24
00:03:37,761 --> 00:03:40,013
........