1
00:00:15,474 --> 00:00:17,017
V MINULÝCH DÍLECH

2
00:00:17,559 --> 00:00:19,353
<i>Víš, kdo je?</i>

3
00:00:23,690 --> 00:00:24,775
<i>Kdo je doopravdy?</i>

4
00:00:28,237 --> 00:00:29,488
Stíne,

5
00:00:30,697 --> 00:00:32,241
odteď pracuješ pro mě.

6
00:00:33,200 --> 00:00:36,870
<i>Zapletl ses do dost podivných sraček,</i>
<i>Stíne.</i>

7
00:00:36,954 --> 00:00:39,539
<i>Neměl bys Grímnimu věřit.</i>

8
00:00:39,873 --> 00:00:42,376
Chceš rozpoutat válku,
Pane vojenských zástupů?

9
00:00:42,834 --> 00:00:44,962
<i>Už ve válce jsme a prohráváme.</i>

10
00:00:46,463 --> 00:00:48,590
- Co jste zač?
- Stejně bys mi to nevěřil.

11
00:00:52,427 --> 00:00:54,263
<i>Čemu mám věřit?</i>

12
00:00:54,346 --> 00:00:56,390
<i>- Co je za den?</i>
<i>- Středa.</i>

13
00:00:56,515 --> 00:00:58,684
<i>Dnes je můj den.</i>

14
00:02:19,598 --> 00:02:23,018
AMERIČTÍ BOHOVÉ

15
00:03:38,802 --> 00:03:40,178
Je toho nějak moc.

16
00:03:41,054 --> 00:03:42,931
Děje se toho moc najednou.

17
00:03:46,309 --> 00:03:48,270
Začneme příběhem.

18
00:03:48,395 --> 00:03:51,481
- Bože, Nancy.
- Povím vám příběh.

19
00:03:51,606 --> 00:03:53,191
Na příběh nemám čas.

20
00:03:53,275 --> 00:03:54,901
Prostě jen kurva pracuj!

21
00:03:54,985 --> 00:03:57,112
Nechte mě říct ten příběh!

22
00:03:58,572 --> 00:04:02,284
Znám jeden dobrej. Fakt dobrej.

23
00:04:03,326 --> 00:04:05,412
Bylo nebylo…

24
00:04:05,495 --> 00:04:08,373
Vidíte? Už teď to zní dobře.
........