1
00:00:12,346 --> 00:00:15,182
Stíne, půjdete ven už dnes odpoledne.

2
00:00:15,266 --> 00:00:16,308
Vaše žena…

3
00:00:19,145 --> 00:00:21,063
<i>dnes časně ráno zemřela.</i>

4
00:00:21,147 --> 00:00:23,899
<i>Byla to autonehoda.</i>

5
00:00:26,736 --> 00:00:29,697
<i>Ztratil jsi tam něco důležitého,</i>
<i>nejenom čas.</i>

6
00:00:32,116 --> 00:00:34,785
Kdybych chtěl, jak vás mám oslovovat?

7
00:00:36,954 --> 00:00:40,291
Stačí potřesení rukou a budu pan Středa.

8
00:00:40,875 --> 00:00:42,293
<i>Co všechno ti šéf řekl?</i>

9
00:00:45,337 --> 00:00:46,630
Teď jsi můj člověk.

10
00:00:46,714 --> 00:00:49,675
Víš, kdo to je? Kdo doopravdy je?

11
00:02:13,133 --> 00:02:16,554
AMERIČTÍ BOHOVÉ

12
00:02:25,896 --> 00:02:32,069
Příchod do Ameriky

13
00:03:15,195 --> 00:03:16,488
Anansi.

14
00:03:18,407 --> 00:03:19,617
Anansi.

15
00:03:21,035 --> 00:03:22,328
Compe Anansi.

16
00:03:24,830 --> 00:03:27,041
Slyšíš mě?

17
00:03:27,499 --> 00:03:29,835
Nemám pro tebe žádný dar.

18
00:03:30,711 --> 00:03:31,837
Ale…

19
00:03:32,421 --> 00:03:34,548
jsi moudrý, i když malý.

20
00:03:35,466 --> 00:03:40,763
Víš, jak přežít každé nebezpečí bez úhony.

21
00:03:42,848 --> 00:03:45,517
Ti cizinci mi svázali ruce.

22
00:03:46,894 --> 00:03:51,565
Proto nemůžu tančit ani tleskat

23
00:03:52,650 --> 00:03:56,153
ani pro tebe nakrájet ovoce.

24
00:03:58,364 --> 00:04:00,074
Ale ty můj hlas slyšet můžeš.

25
00:04:01,825 --> 00:04:05,287
Pomoz mi odsud
........