1
00:00:08,968 --> 00:00:10,511
V MINULÝCH DÍLECH

2
00:00:11,053 --> 00:00:12,847
<i>Víš, kdo je?</i>

3
00:00:17,184 --> 00:00:18,269
<i>Kdo je doopravdy?</i>

4
00:00:21,731 --> 00:00:22,982
Stíne,

5
00:00:24,191 --> 00:00:25,735
odteď pracuješ pro mě.

6
00:00:26,694 --> 00:00:30,364
<i>Zapletl ses do dost podivných sraček,</i>
<i>Stíne.</i>

7
00:00:30,448 --> 00:00:33,033
<i>Neměl bys Grímnimu věřit.</i>

8
00:00:33,367 --> 00:00:35,870
Chceš rozpoutat válku,
Pane vojenských zástupů?

9
00:00:36,328 --> 00:00:38,456
<i>Už ve válce jsme a prohráváme.</i>

10
00:00:39,957 --> 00:00:42,084
- Co jste zač?
- Stejně bys mi to nevěřil.

11
00:00:45,921 --> 00:00:47,757
<i>Čemu mám věřit?</i>

12
00:00:47,840 --> 00:00:49,884
<i>- Co je za den?</i>
<i>- Středa.</i>

13
00:00:50,009 --> 00:00:52,178
<i>Dnes je můj den.</i>

14
00:02:13,092 --> 00:02:16,512
AMERIČTÍ BOHOVÉ

15
00:03:32,296 --> 00:03:33,672
Je toho nějak moc.

16
00:03:34,548 --> 00:03:36,425
Děje se toho moc najednou.

17
00:03:39,803 --> 00:03:41,764
Začneme příběhem.

18
00:03:41,889 --> 00:03:44,975
- Bože, Nancy.
- Povím vám příběh.

19
00:03:45,100 --> 00:03:46,685
Na příběh nemám čas.

20
00:03:46,769 --> 00:03:48,395
Prostě jen kurva pracuj!

21
00:03:48,479 --> 00:03:50,606
Nechte mě říct ten příběh!

22
00:03:52,066 --> 00:03:55,778
Znám jeden dobrej. Fakt dobrej.

23
00:03:56,820 --> 00:03:58,906
Bylo nebylo…

24
00:03:58,989 --> 00:04:01,867
Vidíte? Už teď to zní dobře.
........