1
00:00:01,209 --> 00:00:02,877
V MINULÝCH DÍLECH

2
00:00:03,628 --> 00:00:06,047
Stíne, dnes odpoledne tě propustíme.

3
00:00:06,130 --> 00:00:07,173
Tvoje žena…

4
00:00:09,217 --> 00:00:11,427
…dnes brzy ráno zemřela.

5
00:00:12,512 --> 00:00:14,180
Automobilová nehoda.

6
00:00:15,473 --> 00:00:16,891
<i>Miluju tě, Puňto.</i>

7
00:00:17,767 --> 00:00:18,810
Jsem leprikón.

8
00:00:19,519 --> 00:00:20,561
Moje šťastná mince.

9
00:00:27,568 --> 00:00:32,407
<i>Předstíráš,</i>
<i>že nemůžeš věřit v neuvěřitelné.</i>

10
00:00:35,952 --> 00:00:38,538
Vrať mi mou zasranou minci, mrtvá ženo.

11
00:00:40,206 --> 00:00:42,959
Zabil mě bůh. Kterej posranej bůh?

12
00:00:43,084 --> 00:00:44,335
Středa.

13
00:00:45,712 --> 00:00:47,046
Do prdele s ním.

14
00:00:48,631 --> 00:00:49,966
Víš, co je zač?

15
00:00:51,217 --> 00:00:52,385
Kdo je doopravdy?

16
00:00:53,136 --> 00:00:55,054
Stín Moon.

17
00:00:55,138 --> 00:00:56,556
Teď pracuješ pro mě.

18
00:00:57,849 --> 00:00:58,933
Napálí tě.

19
00:00:59,726 --> 00:01:00,852
Je to podvodník.

20
00:01:03,062 --> 00:01:04,605
Ahoj, Stíne.

21
00:01:04,689 --> 00:01:06,941
- Pracuješ pro Středu.
- Jo.

22
00:01:07,024 --> 00:01:08,067
Zabijte ho.

23
00:01:11,571 --> 00:01:13,281
<i>Jsi na cestě</i>

24
00:01:13,364 --> 00:01:15,533
<i>od ničeho ke všemu.</i>

25
00:01:17,076 --> 00:01:18,870
........