1
00:00:01,167 --> 00:00:02,877
V MINULÝCH DÍLECH

2
00:00:07,507 --> 00:00:09,717
Sleduj, zda se neobjeví její drahý.

3
00:00:09,801 --> 00:00:11,928
Ptáček mi řekl, že je Stín na cestě.

4
00:00:13,346 --> 00:00:14,597
Musím do Káhiry.

5
00:00:14,722 --> 00:00:15,848
Je to Krá-hira.

6
00:00:15,973 --> 00:00:17,141
Je to Krá-hira?

7
00:00:18,810 --> 00:00:23,022
Já už byla v poušti starý bůh,
když tobě obětovali prvního koně.

8
00:00:23,856 --> 00:00:25,108
Můj hlas bude slyšet.

9
00:00:25,608 --> 00:00:29,153
Zajímalo by mě, když si nezvolíš stranu,

10
00:00:29,779 --> 00:00:31,322
nerozdupou tě obě?

11
00:00:34,409 --> 00:00:37,870
Paní Moonová a já máme schůzku
s mým starým přítelem Argem.

12
00:00:37,995 --> 00:00:40,873
Chlápek s očima, Argus Penoptes.

13
00:00:40,957 --> 00:00:41,999
Zabiješ mi ho.

14
00:00:42,125 --> 00:00:43,668
Hraje to na obě strany

15
00:00:43,793 --> 00:00:45,837
a já se ho musím zbavit.

16
00:00:45,920 --> 00:00:47,839
On umře, tobě se dobije mince.

17
00:00:47,964 --> 00:00:53,094
Dočkáš se té budoucnosti se Stínem,
ve kterou tak bezdůvodně věříš.

18
00:00:53,177 --> 00:00:56,305
Už dávno jsem Argovi říkal,
ať to centrum upgraduje!

19
00:00:56,431 --> 00:00:59,350
Toho chlapa si srovnej!

20
00:01:00,309 --> 00:01:01,352
Lidi?

21
00:01:02,687 --> 00:01:03,730
Ale nic.

22
00:02:35,071 --> 00:02:38,491
AMERIČTÍ BOHOVÉ

23
00:04:41,155 --> 00:04:42,239
Poslouchej.

24
00:04:58,005 --> 00:04:59,048
Bacha znám.

........