1
00:00:01,209 --> 00:00:02,877
V MINULÝCH DÍLECH

2
00:00:03,252 --> 00:00:04,337
Kdo jste?

3
00:00:04,420 --> 00:00:06,839
Nevěřil bys na mě, kdybych ti to řekl.

4
00:00:06,923 --> 00:00:09,050
- Proč já?
- Jen tak.

5
00:00:12,011 --> 00:00:13,638
Jak si tohle vyloží?

6
00:00:13,930 --> 00:00:15,264
Jakkoli budou chtít.

7
00:00:18,935 --> 00:00:19,977
Zdravím, příteli.

8
00:00:21,604 --> 00:00:23,606
Zdá se, že na tebe zapomněl.

9
00:00:24,315 --> 00:00:27,777
Kolegové v Silicon Valley mě ujišťují,

10
00:00:27,860 --> 00:00:30,822
<i>že náš nový přítel…</i>

11
00:00:30,905 --> 00:00:32,990
bude včas připraven.

12
00:00:37,036 --> 00:00:38,079
Kurva!

13
00:00:41,374 --> 00:00:42,458
<i>Přefikl jsem ji…</i>

14
00:00:44,293 --> 00:00:45,336
v New Orleans.

15
00:00:47,547 --> 00:00:49,215
Někdo tady brzo zemře.

16
00:00:50,174 --> 00:00:51,259
Až ta chvíle přijde…

17
00:00:51,968 --> 00:00:53,678
<i>nepleť se kurva do cesty.</i>

18
00:01:04,564 --> 00:01:08,067
Tvoje kopí je teď sluneční poklad,

19
00:01:08,568 --> 00:01:10,445
ty jednooká kundo.

20
00:02:35,071 --> 00:02:38,491
AMERIČTÍ BOHOVÉ

21
00:02:49,710 --> 00:02:51,546
TENTO POŘAD VÁM PŘINÁŠÍ…

22
00:02:53,756 --> 00:02:59,470
POSKYTOVATEL VYSÍLÁNÍ
DŮVĚRYHODNÉ ZPRAVODAJSTVÍ

23
00:03:14,151 --> 00:03:18,239
<i>Profesor Morse z McMillanské univerzity</i>
<i>zaznamenal celkem tři exploze,</i>

24
00:03:18,322 --> 00:03:23,995
<i>ke kterým došlo na Marsu večer</i>
<i>mezi 7.45 a 9.20 východního času.</i>

........