1
00:00:35,200 --> 00:00:38,606
DO POSLEDNÍ KAPKY KRVE

2
00:01:14,956 --> 00:01:18,206
Říká se,
že na začátku nebylo nic.

3
00:01:18,418 --> 00:01:22,083
Všechno bylo černý.

4
00:01:22,380 --> 00:01:24,752
Někdo si řekl,
že to tak nejde.

5
00:01:24,966 --> 00:01:26,875
A bylo světlo.

6
00:01:27,093 --> 00:01:31,921
Světlo je dobrý.
Dovoluje vidět svět kolem.

7
00:01:32,140 --> 00:01:35,556
Dalšího dne
se objevila obloha.

8
00:01:35,894 --> 00:01:38,385
Na obloze jsou duhy.

9
00:01:38,688 --> 00:01:44,027
A taky blesky.
Velmi zajímavé.

10
00:01:45,236 --> 00:01:48,190
Třetího dne byla voda.

11
00:01:48,406 --> 00:01:52,733
Voda přinesla
rostliny a živočichy.

12
00:01:53,787 --> 00:01:58,365
Pak začala hra
o přežití nejsilnějšího.

13
00:01:59,584 --> 00:02:03,748
Šestého dne Bůh stvořil muže.

14
00:02:05,006 --> 00:02:11,296
Hodně nedokonalého.
Pak stvořil ženu.

15
00:02:11,513 --> 00:02:14,882
Myslel, že tak velký
svět ještě jednoho přijme.

16
00:02:15,099 --> 00:02:17,507
Ale o to nešlo.

17
00:02:18,269 --> 00:02:22,599
Ukázalo se, že tato kombinace
je naprosto neovladatelná.

18
00:02:23,316 --> 00:02:26,103
Sedmého dne Bůh
naplánoval odpočinek.

19
00:02:26,319 --> 00:02:29,653
Ale musel se vším začít znovu.

20
00:02:30,323 --> 00:02:32,316
Není jediný,
kdo začíná znovu.

21
00:02:32,534 --> 00:02:35,285
Celý svět to
s ním musí dělat.

22
00:02:35,662 --> 00:02:37,370
Máš něco studenýho?
........