1
00:01:02,675 --> 00:01:05,302
<i>Kdybychom se přesunuli</i>
<i>do března roku 2020,</i>

2
00:01:05,386 --> 00:01:09,014
<i>kdy COVID-19 změnil život,</i>
<i>jaký jsme všichni znali,</i>

3
00:01:09,348 --> 00:01:11,016
<i>nikdo nemohl předvídat,</i>

4
00:01:11,142 --> 00:01:14,270
<i>co v následujícím roce</i>
<i>zjistíme nebo ztratíme.</i>

5
00:01:14,812 --> 00:01:17,731
<i>Každopádně se teď nacházíme</i>
<i>v jiném prostředí.</i>

6
00:01:17,940 --> 00:01:20,943
<i>A teď o rok později,</i>
<i>s vakcínami běžně k dispozici,</i>

7
00:01:21,068 --> 00:01:25,197
<i>kdy se znovu stýkáme s rodinami</i>
<i>i přáteli a děti jsou opět ve škole,</i>

8
00:01:25,281 --> 00:01:28,451
<i>občas se nám to všechno</i>
<i>může zdát jen jako zlý sen.</i>

9
00:01:28,617 --> 00:01:32,079
<i>Ale zbývá jedna neznámá,</i>
<i>se kterou je třeba počítat,</i>

10
00:01:32,329 --> 00:01:35,916
<i>a to jsou dlouhodobé dopady</i>
<i>na naši kolektivní psychiku.</i>

11
00:01:36,000 --> 00:01:38,169
<i>Proto jsem ráda,</i>
<i>že mám teď příležitost</i>

12
00:01:38,252 --> 00:01:40,171
<i>promluvit s doktorem</i>
<i>Paulem Westonem.</i>

13
00:01:40,463 --> 00:01:44,633
<i>Tento úspěšný autor a terapeut</i>
<i>s mnoha vděčnými pacienty</i>

14
00:01:44,842 --> 00:01:48,596
<i>se nyní stal jedním</i>
<i>z nejdůvěryhodnějších zdrojů</i>

15
00:01:48,679 --> 00:01:50,639
<i>pro pochopení</i>
<i>moderní americké psychologie.</i>

16
00:01:50,723 --> 00:01:52,266
<i>Přejděme proto</i>
<i>k doktoru Westonovi</i>

17
00:01:52,433 --> 00:01:54,393
<i>z 22. psychologického kongresu...</i>

18
00:01:54,602 --> 00:01:56,228
Paule, ahoj! Tady Brooke.

19
00:01:58,022 --> 00:02:00,441
Dostala jsem tvoje zprávy
a chtěla jsem ti zavolat,

20
00:02:01,150 --> 00:02:03,777
ale měla jsem strašně
nabitý pracovní program,

21
00:02:03,861 --> 00:02:05,988
to ti asi nemusím vysvětlovat.
........