1
00:00:04,240 --> 00:00:07,160
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:08,280 --> 00:00:11,820
- Máš na svých rukou krev, Juliane.
- Nikoho jsem nezabil.

3
00:00:11,860 --> 00:00:15,160
A co ta magická stvoření, která
jsi zajal? Ukradl jim jejich moc,

4
00:00:15,200 --> 00:00:20,020
- zabil je během toho?
- Vím, že magie pro nás není řešením.

5
00:00:20,060 --> 00:00:23,700
Já pro nás nechci řešení.
Chci jen nás.

6
00:00:23,780 --> 00:00:26,560
Ale tenhle život není pro mě.

7
00:00:26,620 --> 00:00:30,080
Co to znamená pro nás?

8
00:00:30,120 --> 00:00:33,480
Musíš se nám vyhýbat,
dokud nebude po všem.

9
00:00:33,540 --> 00:00:37,420
- Co kdybych ti s tou kletbou pomohla,
Jordy? - Byl bych ti navždy vděčný.

10
00:00:37,460 --> 00:00:41,580
- Chci někomu poslat zprávu.
- Komu? - Mé sestře.

11
00:00:41,620 --> 00:00:45,500
Celý život jsem si myslel, že
magická stvoření jsou nepřátelé, ale...

12
00:00:45,540 --> 00:00:50,100
Nepřítel byl hned vedle tebe.
Vivienne udělala hrozné věci.

13
00:00:50,160 --> 00:00:54,220
A ty jsi byl její komplic.
Ale máš šanci to napravit, Juliane.

14
00:00:54,260 --> 00:00:56,820
Pomoci nám, než bude příliš pozdě.

15
00:00:56,860 --> 00:01:03,220
- Konečně. Magie bude patřit lidem.
- Magie bude patřit nám.

16
00:01:35,180 --> 00:01:37,180
Ne!

17
00:01:37,460 --> 00:01:42,340
- Mags. Co se děje?
- Co má být tohle?

18
00:01:42,420 --> 00:01:46,840
Součástky ze schránky,
ve které Frakce držela Harryho.

19
00:01:46,940 --> 00:01:50,360
- Snažila jsem se navodit vizi,
abych věděla, co se stane. - A?

20
00:01:50,440 --> 00:01:52,420
Co jsi viděla, Maggie?

21
00:01:56,120 --> 00:01:58,280
Někdo zemře.

22
00:01:59,520 --> 00:02:01,460
........