1
00:00:51,927 --> 00:00:53,971
„Vzala jsem si muže, který má devět krav,“
řekla Jinjur Ozmě,

2
00:00:54,054 --> 00:00:55,264
„a teď jsem šťastná a spokojená,

3
00:00:55,347 --> 00:00:56,974
„ochotná vést klidný život
a hledět si svého.“

4
00:00:57,057 --> 00:00:59,852
„Kde je tvůj manžel?“ zeptala se Ozma.

5
00:00:59,935 --> 00:01:03,981
„Je v domě, ošetřuje si monokl,“
odvětila Jinjur, klidně.

6
00:01:04,064 --> 00:01:06,025
{\an8}„Ten hlupák trval na tom,
že podojí červenou krávu,

7
00:01:06,108 --> 00:01:07,860
{\an8}„když jsem chtěla, aby podojil bílou.

8
00:01:07,943 --> 00:01:09,653
{\an8}„Příště si to ale bude pamatovat,
tím jsem si jistá.“

9
00:01:09,737 --> 00:01:10,905
{\an8}L. Frank Baum, <i>Ozma of Oz</i> (1907)

10
00:01:12,364 --> 00:01:17,244
<i>V Haldwellské škole pro internátní</i>
<i>i denní studenty je pět frakcí.</i>

11
00:01:18,287 --> 00:01:20,706
<i>Tyto frakce mají realistický pohled</i>
<i>na potřebu</i>

12
00:01:20,790 --> 00:01:23,083
<i>studentů oddávat se svým neřestem</i>

13
00:01:23,542 --> 00:01:25,586
<i>a pragmaticky jim napomáhají.</i>

14
00:01:25,920 --> 00:01:29,507
<i>První pravidlo, kterým se řídí,</i>
<i>je nebýt práskač.</i>

15
00:01:29,590 --> 00:01:33,803
<i>Jediné důsledky, které je zajímají,</i>
<i>jsou ty, které si sami určí.</i>

16
00:01:35,095 --> 00:01:38,808
<i>Sea, kterou vede Tarit,</i>
<i>je složená ze šprtů,</i>

17
00:01:38,891 --> 00:01:41,185
<i>kteří se honí za drobnými.</i>

18
00:01:41,268 --> 00:01:43,687
<i>Za správnou cenu vám pomůžou podvádět.</i>

19
00:01:45,564 --> 00:01:49,151
{\an8}<i>Skins, kterou vede Amber,</i>
<i>se věnuje všemu, na co si lze vsadit.</i>

20
00:01:49,693 --> 00:01:52,238
{\an8}<i>Fotbalu na podzim, basketbalu v zimě,</i>

21
00:01:52,321 --> 00:01:53,948
{\an8}<i>softballu každé jaro.</i>

22
00:01:55,366 --> 00:02:00,287
{\an8}<i>Bobbys, kterou samozřejmě vede Bobby,</i>
<i>je za každým ilegálním večírkem,</i>

........