1
00:00:11,398 --> 00:00:13,578
- Pojď sem!
- Zabiju tě!

2
00:00:15,492 --> 00:00:17,984
Lee So-wu nespáchal sebevraždu.
Jsem svědek.

3
00:00:18,406 --> 00:00:22,539
Lee So-wu nespáchal sebevraždu.
Zavraždil ho Choi Woo-hyuk.

4
00:00:22,594 --> 00:00:24,132
- Co mám dělat?
- Nic.

5
00:00:28,719 --> 00:00:30,875
Nesnáším lidi, kteří se pokoušejí
zasahovat do mých reportáží.

6
00:00:30,898 --> 00:00:31,968
Mohlo by vás to dostat do potíží.

7
00:00:32,586 --> 00:00:35,195
Strážce střední školy
Jeong-guk se vrátil!

8
00:00:35,211 --> 00:00:36,984
Co bez pomoci dospělých zmůžete?

9
00:00:37,000 --> 00:00:40,531
Na vlastní pěst zjistíme,
proč Lee So-wu zemřel!

10
00:00:43,807 --> 00:00:45,960
[Před rokem]

11
00:02:06,828 --> 00:02:08,428
Je to riskantní.

12
00:02:12,133 --> 00:02:13,733
Tahle nemocnice.

13
00:02:14,375 --> 00:02:16,108
Pokud sem budeš pořád chodit,

14
00:02:17,062 --> 00:02:18,382
mohl by tě někdo poznat.

15
00:02:18,414 --> 00:02:20,281
Co tam děláš? Dělej!

16
00:02:20,461 --> 00:02:22,061
Dobře! Hned jsem tam!

17
00:02:22,875 --> 00:02:24,942
Mám to říct hlasitěji?

18
00:02:26,547 --> 00:02:28,680
Tak, aby to slyšeli
všichni tví kamarádi?

19
00:02:29,078 --> 00:02:32,367
Mám to zakřičet?
Jakou máš minulost?

20
00:02:37,938 --> 00:02:39,604
Bude to zajímavý.

21
00:02:40,070 --> 00:02:43,757
Oblíbený student ze střední školy,
který tu pracuje jako dobrovolník,

22
00:02:43,828 --> 00:02:46,453
byl zdejším pacientem na psychiatrii.

23
00:02:46,484 --> 00:02:48,151
........