1
00:00:11,290 --> 00:00:14,169
Lee So-wu nespáchal sebevraždu.
Viděla jsem to.

2
00:00:14,170 --> 00:00:17,309
Lee So-wua zavraždil
Choi Woo-hyuk.

3
00:00:17,310 --> 00:00:20,519
Pojďme zjistit,
co se Lee So-wuovi stalo.

4
00:00:20,520 --> 00:00:23,179
Děti už se nesmí
o So-wuově případu nic dozvědět.

5
00:00:23,180 --> 00:00:24,779
Zastavte to dřív, než bude pozdě.

6
00:00:24,780 --> 00:00:27,769
Chceš, abych to zveřejnil,
aby vám v tom škola nemohla zabránit?

7
00:00:27,770 --> 00:00:28,869
- Ano.
- Domluveno.

8
00:00:28,870 --> 00:00:31,789
Ty jsi Lee So-wua nezabil. Věřím ti.

9
00:00:31,790 --> 00:00:35,990
So-wu se sám nezabil.
Tady je důkaz.

10
00:01:21,410 --> 00:01:23,749
Vypij to.

11
00:01:23,750 --> 00:01:25,679
Řekl jsem, abys to vypil.

12
00:01:25,680 --> 00:01:27,999
Nepiju alkohol.

13
00:01:28,000 --> 00:01:29,789
Pij, dokud ti to říkám slušně.

14
00:01:29,790 --> 00:01:33,379
- Nepiju.
- Taky si to chci potvrdit.

15
00:01:33,380 --> 00:01:38,059
Ať už si se mnou pohráváš,
nebo kecáš o důvěře,

16
00:01:38,060 --> 00:01:42,150
chci tě vidět v tom nejhorším světle,
abych mohl něco udělat, ty idiote.

17
00:01:43,650 --> 00:01:47,010
Takže pij.

18
00:02:13,030 --> 00:02:14,800
Ji-hoone.

19
00:02:15,790 --> 00:02:18,600
Ji-hoone! Han Ji-hoone.

20
00:02:25,250 --> 00:02:27,200
Ji-hoone.

21
00:02:30,520 --> 00:02:34,409
Ji-hoone, jsi tam? Není ti špatně?

22
00:02:34,410 --> 00:02:38,020
Tati, sprchuju se.

23
00:03:23,350 --> 00:03:27,239
........