1
00:00:11,922 --> 00:00:13,522
Já...

2
00:00:13,750 --> 00:00:15,350
Dělal jsem si srandu.

3
00:00:15,633 --> 00:00:17,233
To byly jenom fóry.

4
00:00:19,477 --> 00:00:22,789
I když sis myslel, že to jsou fóry,

5
00:00:23,367 --> 00:00:26,501
pamatuješ si, jak se oběti chovaly?

6
00:00:27,305 --> 00:00:30,804
Pamatuješ si na jejich
výrazy, na jejich slova?

7
00:00:32,235 --> 00:00:34,701
Všichni si to užívali jako ty?

8
00:00:35,899 --> 00:00:37,499
Smáli se jako ty?

9
00:00:38,297 --> 00:00:39,851
Křičeli někdy, že je to bolí?

10
00:00:39,890 --> 00:00:41,490
Prosili tě, abys přestal?

11
00:00:41,852 --> 00:00:43,785
Ani s pláčem neprotestovali?

12
00:00:49,328 --> 00:00:52,507
Máš pravdu,
jsi falešně obviněný.

13
00:00:52,821 --> 00:00:56,203
Stalo se tak dopisem s vymyšleným
obviněním a tendenčním vysíláním.

14
00:00:56,281 --> 00:00:57,289
Takže!

15
00:00:57,352 --> 00:00:58,952
Proč se to stalo?

16
00:00:59,680 --> 00:01:04,000
Nebylo to snad kvůli nenávisti
studentů, kteří raději lhali,

17
00:01:04,031 --> 00:01:05,631
aby tě dostali ze školy?

18
00:01:05,719 --> 00:01:07,933
Pokračoval jsi ve výsměchu, kritice,

19
00:01:07,934 --> 00:01:10,578
ponižování i ve
verbálním a fyzickém násilí!

20
00:01:10,594 --> 00:01:12,594
To výsledek tvých provinění,

21
00:01:13,031 --> 00:01:15,831
tě dostal do téhle polohy. Nemyslíš?

22
00:01:16,414 --> 00:01:18,014
Přestaň.

23
00:01:18,469 --> 00:01:23,726
Pokusil ses někdy obětem
porozumět? Ani jednou?

24
00:01:24,102 --> 00:01:27,078
........