1
00:00:10,366 --> 00:00:13,233
- Zatracenej blázne!
- Zabiju tě!

2
00:00:13,265 --> 00:00:16,288
Myslíte, že to skončí,
když školu opustím?

3
00:00:16,304 --> 00:00:18,577
Vím, na co myslíš.

4
00:00:18,804 --> 00:00:21,537
Lee So-wu se nezabil. Viděla jsem to!

5
00:00:21,671 --> 00:00:25,835
Lee So-wu nespáchal sebevraždu.
Zavraždil ho Choi Woo-hyuk!

6
00:00:25,859 --> 00:00:29,007
Tohle jsme dostali.
Ten případ už znáš, ne?

7
00:00:29,054 --> 00:00:30,772
Obviňuje mě ze zabití Lee So-wua.

8
00:00:30,804 --> 00:00:32,554
Co bez dospělých dokážete?

9
00:00:32,577 --> 00:00:35,608
Sami zjistíme,
proč Lee So-wu zemřel.

10
00:00:35,663 --> 00:00:37,913
Pojďme zjistit, proč zemřel.

11
00:00:39,085 --> 00:00:41,389
Chtěli bychom kvůli Lee
So-wuově incidentu zahájit soud.

12
00:00:41,421 --> 00:00:43,968
Studenti by se o incidentu
víc dozvědět neměli.

13
00:00:43,999 --> 00:00:45,460
Co nejdřív je zastavte.

14
00:00:45,492 --> 00:00:47,358
Chceš se zúčastnit soudu?

15
00:00:48,554 --> 00:00:50,444
Škola to nikdy neschválila.

16
00:00:50,476 --> 00:00:51,796
Nevím, co udělají.

17
00:00:51,820 --> 00:00:54,764
Chcete, aby o tom věděla veřejnost
a škola to nemohla zastavit?

18
00:00:54,820 --> 00:00:55,882
- Ano.
- Fajn.

19
00:00:55,898 --> 00:00:57,311
Ty jsi Lee So-wua nezabil.

20
00:00:57,320 --> 00:00:58,624
Věřím ti.

21
00:00:58,656 --> 00:01:00,538
So-wu nespáchal sebevraždu.

22
00:01:00,538 --> 00:01:02,138
Tohle je důkaz.

23
00:01:02,679 --> 00:01:05,561
Tímto obviňují Choi Woo-hyuka
........