1
00:00:07,758 --> 00:00:10,094
V minulých dílech...

2
00:00:10,177 --> 00:00:12,096
Riosi, tohle je doktorka Asha.

3
00:00:12,263 --> 00:00:14,223
Když se tam objevila ta holka...

4
00:00:14,807 --> 00:00:17,977
Říkám ti, Raffi, je úplně stejná...

5
00:00:18,060 --> 00:00:19,353
Byli to syntetici.

6
00:00:19,437 --> 00:00:21,063
Proto museli zemřít.

7
00:00:21,605 --> 00:00:23,733
Já to viděla, Picarde.
Oh mi to ukázala.

8
00:00:24,900 --> 00:00:29,739
Když nebudeme jednat rychle a nezničíme
všechny stopy umělého života...

9
00:00:29,822 --> 00:00:32,533
Znovu nastane peklo.

10
00:00:33,617 --> 00:00:34,994
Tady bydlela Borgská královna?

11
00:00:35,077 --> 00:00:37,496
Můžu buď vysvětlovat, nebo převzít
kontrolu nad krychlí.

12
00:00:39,039 --> 00:00:40,458
Jsme Borgové.

13
00:00:41,959 --> 00:00:43,043
Teď.

14
00:00:44,628 --> 00:00:46,380
Ne!

15
00:00:46,881 --> 00:00:49,300
Raffi řekla,
že jí Romulané říkali Ničitel.

16
00:00:51,510 --> 00:00:52,595
Co když měli pravdu?

17
00:00:53,554 --> 00:00:54,680
Jsem v pořádku.

18
00:00:54,764 --> 00:00:56,557
Maddox opustil Zemi po zákazu.

19
00:00:56,640 --> 00:00:59,310
Možná šel na planetu
se dvěma rudými měsíci.

20
00:00:59,393 --> 00:01:02,938
A dál se snažil tvořit
umělé formy života.

21
00:01:03,439 --> 00:01:05,691
Narek našel hnízdo syntetiků.

22
00:01:05,775 --> 00:01:07,318
Čeká nás práce.

23
00:01:08,861 --> 00:01:11,614
Kapitáne Riosi, vemte mě prosím domů.

24
00:01:12,656 --> 00:01:13,699
........