1
00:00:00,899 --> 00:00:03,276
<i>V předchozím díle jste viděli...</i>

2
00:00:03,359 --> 00:00:06,154
Skupina nebezpečných syntetiků
vypnula planetární štíty

3
00:00:06,456 --> 00:00:08,859
a zlikvidovala loděnici Utopia Planitia.

4
00:00:08,889 --> 00:00:11,421
Řekněte, admirále,
proč jste odešel z Flotily?

5
00:00:11,451 --> 00:00:13,912
Už to nebyla Flotila!

6
00:00:14,579 --> 00:00:15,747
Skončili jsme.

7
00:00:16,456 --> 00:00:18,431
- Co se děje?
<i>- Zlato, prosím.</i>

8
00:00:18,461 --> 00:00:20,668
Najdi Picarda. Může ti pomoct.

9
00:00:21,419 --> 00:00:23,671
- Co tu chcete?
- Byla jsem s přítelem.

10
00:00:24,881 --> 00:00:26,174
<i>Zavraždili ho.</i>

11
00:00:26,549 --> 00:00:27,759
Ne!

12
00:00:27,842 --> 00:00:29,993
<i>Něco ve mně vědělo, co dělat,</i>

13
00:00:30,023 --> 00:00:32,107
<i>jak se pohybovat, jak bojovat.</i>

14
00:00:33,973 --> 00:00:36,893
Cítím, že s vámi jsem v bezpečí.

15
00:00:37,018 --> 00:00:40,273
<i>Měl jsem dobrého přítele.</i>
<i>Nadporučíka Data.</i>

16
00:00:40,303 --> 00:00:44,218
<i>Namaloval vás přesně takovou,</i>
<i>jak teď vypadáte.</i>

17
00:00:44,248 --> 00:00:47,153
- To není možné.
- Ten obraz pojmenoval „Dcera“.

18
00:00:47,487 --> 00:00:48,613
Pozor!

19
00:00:49,781 --> 00:00:52,742
Hledala tady bezpečí.

20
00:00:57,372 --> 00:00:58,498
Ne!

21
00:00:59,833 --> 00:01:03,461
Musím zjistit, kdo ji zabil a proč.
Dlužím jí to.

22
00:01:03,545 --> 00:01:06,506
<i>Androidi, kteří zničili Mars,</i>
<i>přišli z této laboratoře.</i>

23
00:01:06,589 --> 00:01:10,421
Nikomu se nepodařilo znovu vynalézt
........