1
00:00:02,575 --> 00:00:04,577
<i>V předchozích dílech</i>
<i>jste viděli...</i>

2
00:00:05,245 --> 00:00:06,454
Úplně to nechápu.

3
00:00:06,538 --> 00:00:09,165
Ale vím, že se ti stalo něco zlého.

4
00:00:09,374 --> 00:00:12,585
Ty rodiče nemáš,
ale máš kapitána Picarda.

5
00:00:12,669 --> 00:00:14,671
- Nemám Picarda.
- Mohla bys.

6
00:00:14,754 --> 00:00:17,924
A on by měl tebe.
Měli byste jeden druhého.

7
00:00:18,007 --> 00:00:21,177
V životě jsem měla
už jednoho kapitána hrdinu.

8
00:00:21,261 --> 00:00:23,263
Druhého opravdu nepotřebuju.

9
00:00:23,346 --> 00:00:25,682
Po deseti letech
pořád nemůžu v noci zavřít oči.

10
00:00:25,765 --> 00:00:30,353
Pořád vidím krev a mozky po celé přepážce.

11
00:00:33,648 --> 00:00:36,192
Navždy jim Krychli sebereme.

12
00:00:36,276 --> 00:00:38,736
To zní jako porušení smlouvy.

13
00:00:41,739 --> 00:00:43,116
Aktivovat celu.

14
00:00:43,825 --> 00:00:45,660
Kdybys někdy potřeboval pomoc.

15
00:00:47,537 --> 00:00:49,247
Udejte důvod lékařské pohotovosti.

16
00:00:49,497 --> 00:00:50,623
Deaktivovat PZH.

17
00:00:53,710 --> 00:00:57,088
Kéž bych nevěděla, co teď vím.
Kéž by mi to neukázali.

18
00:00:59,174 --> 00:01:01,176
Narek, agent Tal Shiaru,

19
00:01:01,259 --> 00:01:04,220
hledal umělou vzpomínkou
na skutečné místo.

20
00:01:04,304 --> 00:01:07,015
A když jsem mu řekla
o těch blescích a měsících,

21
00:01:07,098 --> 00:01:08,725
řekl mi: „Našla jsi domov.“

22
00:01:08,808 --> 00:01:11,895
Chci ti pomoct se vrátit domů.

23
00:01:13,688 --> 00:01:17,108
Někdo nás pronásleduje,
........