1
00:00:00,949 --> 00:00:03,034
<i>V předchozích dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,660 --> 00:00:05,745
Na relikvii jste ve skvělé formě.

3
00:00:05,829 --> 00:00:09,791
Až na tu malou abnormalitu
v temenním laloku.

4
00:00:11,042 --> 00:00:13,169
Index, identifikujte tento obraz.

5
00:00:13,253 --> 00:00:16,172
Tento obraz se jmenuje Dcera.

6
00:00:16,548 --> 00:00:20,343
Podle Maddoxovy teorie bylo celý Datův
kód, dokonce i jeho vzpomínky,

7
00:00:20,426 --> 00:00:22,971
možné rekonstituovat z jediného
pozitronového neuronu.

8
00:00:23,054 --> 00:00:27,934
Jsi něco, co bylo stvořeno
s láskou a záměrně.

9
00:00:28,017 --> 00:00:30,061
Říkáte mi, že nejsem skutečná.

10
00:00:30,145 --> 00:00:31,980
Která sestra jsi?

11
00:00:32,063 --> 00:00:34,274
Podstatou mise Zhat Vash

12
00:00:34,357 --> 00:00:39,654
byla nenávist a strach a čistý odpor k
jakékoli formě umělého života.

13
00:00:40,155 --> 00:00:41,531
Já vím, kdo jsi.

14
00:00:41,614 --> 00:00:43,032
Ty jsi Ničitelka!

15
00:00:43,533 --> 00:00:45,201
Děkuji vám, Wille,

16
00:00:45,285 --> 00:00:48,079
že jste se mi všechno tohle
nesnažil rozmluvit.

17
00:00:48,163 --> 00:00:49,581
Věřte mi, vím, proč to dělám.

18
00:00:49,664 --> 00:00:55,336
Romulané poslali špionku,
napůl Romulanku a Vulkánku jménem Oh.

19
00:00:55,420 --> 00:00:57,881
Já se o Picarda postarám.

20
00:00:57,964 --> 00:01:01,217
Před devíti lety navázala
loď Hvězdné flotily první kontakt

21
00:01:01,301 --> 00:01:04,053
s dvojicí vyslanců z podivného
nového světa.

22
00:01:04,137 --> 00:01:08,892
A Zhat Vash od té doby po tomto světě
pátrá.

23
00:01:08,975 --> 00:01:10,768
........