1
00:00:26,021 --> 00:00:28,172
<i>Videl som to na vlastné oči.</i>

2
00:00:28,252 --> 00:00:31,776
<i>Veľký nehybný objekt
na nebi s jasným svetlom.</i>

3
00:00:33,599 --> 00:00:38,377
<i>Aleluja. A nezabudnite,
vždy počúvajte hlas Pána.</i>

4
00:00:40,983 --> 00:00:43,600
<i>Za dve hodiny dobodal druhé dievča</i>

5
00:00:43,680 --> 00:00:46,064
<i>a ušiel pred príchodom polície.</i>

6
00:02:15,861 --> 00:02:17,224
Ste v poriadku?

7
00:02:18,214 --> 00:02:19,548
Stratila som sa.

8
00:02:19,719 --> 00:02:21,447
Nuž, vyzerá to tak.

9
00:02:22,887 --> 00:02:25,113
Ak chcete, môžem vás odviesť.

10
00:02:25,942 --> 00:02:27,174
Netreba.

11
00:02:27,416 --> 00:02:28,699
Určite?

12
00:02:29,144 --> 00:02:31,053
Sme uprostred ničoho.

13
00:02:32,834 --> 00:02:34,522
V pohode, pôjdem pešo.

14
00:02:34,602 --> 00:02:35,976
Ako chcete.

15
00:02:36,056 --> 00:02:39,289
Ale k najbližšej benzínke
je to dobrých 10 kilometrov.

16
00:02:40,329 --> 00:02:43,592
Aspoň je to jednoduché.
Choďte stále rovno.

17
00:02:49,976 --> 00:02:51,259
Počkajte!

18
00:03:44,274 --> 00:03:45,829
Čím sa živíte?

19
00:03:48,577 --> 00:03:50,920
Servírka v Kids Rock.

20
00:03:51,000 --> 00:03:53,274
Tam to poznám. Dobrý bar.

21
00:03:54,254 --> 00:03:55,486
Asi áno.

22
00:03:56,375 --> 00:03:57,385
A vy?

23
00:03:57,799 --> 00:03:59,799
Ja som nočný strážnik.

24
00:04:00,668 --> 00:04:04,254
Je to najnudnejšia práca na svete.

........