1
00:00:06,542 --> 00:00:09,750
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:09,833 --> 00:00:11,250
Princi Wilhelme?

3
00:00:16,542 --> 00:00:19,333
Princi, auto je tady.
Musíme vyjet co nejdřív.

4
00:00:34,833 --> 00:00:36,792
Prosím, můžu si tě vyfotit?

5
00:01:00,333 --> 00:01:02,500
PRINCÁTKO SE S TÍM NESERE!

6
00:01:02,667 --> 00:01:03,542
Vodpal!

7
00:01:06,042 --> 00:01:07,125
MRKNI NA TO VIDEO!

8
00:01:16,750 --> 00:01:17,583
Haló.

9
00:01:19,000 --> 00:01:19,833
Haló.

10
00:01:20,375 --> 00:01:21,292
- Co?
- Tady.

11
00:01:24,625 --> 00:01:27,417
- Co je to?
- Omluvná řeč k národu.

12
00:01:27,500 --> 00:01:29,542
- To jako vážně?
- Ano, vážně.

13
00:01:31,500 --> 00:01:32,333
Ne.

14
00:01:32,417 --> 00:01:34,792
Královna říká, že to musíte vyřešit sám.

15
00:01:34,875 --> 00:01:38,042
„Proto jsem se spolu s rodiči rozhodl,

16
00:01:38,125 --> 00:01:41,208
že okamžitě nastoupím
do Hillerské internátní školy.

17
00:01:41,292 --> 00:01:44,375
<i>- Ano.</i>
<i>- S rodiči jsem ale vůbec nemluvil.</i>

18
00:01:44,458 --> 00:01:46,958
<i>Bohužel už je to rozhodnuté.</i>

19
00:01:47,042 --> 00:01:48,417
<i>Vážně? A odkdy?</i>

20
00:01:48,500 --> 00:01:50,250
Všechny kamarády mám tady.

21
00:01:50,833 --> 00:01:52,708
<i>Zajímá někoho můj názor?</i>

22
00:01:53,208 --> 00:01:55,625
<i>Na žádnou debilní internátní školu nejdu!</i>

23
00:01:57,875 --> 00:01:59,083
Prošel sis ten text?

24
00:01:59,167 --> 00:02:02,042
........